fbpx
shutterstock 1116550892 scaled e1612963480149

ทำเลฮอต โครงการบ้าน-คอนโดเปิดใหม่ไตรมาส 1 ปี 2563

เปิด 5 ทำเลฮอต โครงการบ้าน-คอนโดเปิดขายใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2563 พบ โครงการแนวรถไฟฟ้ายังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสถานการณ์โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่า มีจำนวน 68 โครงการ ลดลงจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 40.4 และมีจำนวนหน่วย 15,932 หน่วย ลดลงร้อยละ 29.6 ถือเป็นการเปิดขายโครงการใหม่ที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งเกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และมีการเปิดขายโครงการใหม่เพียง 67 โครงการ 15,858 หน่วย

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2558-2562) ซึ่งโครงการที่อยู่อาศัยจะเปิดขายเฉลี่ยไตรมาสละ 116 โครงการ 28,490 หน่วย จะเห็นได้ว่า ในไตรมาส 1 ปี 2563 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่ง โดยมีจำนวนโครงการต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.4 และจำนวนหน่วยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.1

สำหรับโครงการเปิดขายใหม่ในไตรมาสนี้ แบ่งออกเป็น

 • โครงการอาคารชุด 23 โครงการ 7,111 หน่วย จำนวนหน่วยลดลงมากถึงร้อยละ 42.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • โครงการบ้านจัดสรร 45 โครงการ 8,821 หน่วย จำนวนหน่วยลดลงร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 15,932 หน่วย เมื่อแยกตามระดับราคาที่มีการเปิดขายมากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า

 • อันดับ 1 ระดับราคา 2.01-3.00 ล้านบาทมากที่สุด มีจำนวน 5,970 หน่วย มีสัดส่วนร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์
 • อันดับ 2 ระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาท มีจำนวน 3,586 หน่วย มีสัดส่วนร้อยละ 22.5 ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์
 • อันดับ 3 ระดับราคา 1.51-2.00 ล้านบาท มีจำนวน 2,035 หน่วย มีสัดส่วนร้อยละ 12.8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารชุด

สำหรับโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 7,111 หน่วย เมื่อแยกตามที่ตั้งโครงการ พบว่า โซนที่เป็น ทำเลฮอต มีการเปิดขายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ทำเลฮอต

 1. โซนธนบุรี-คลองสาน-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลัด มีจำนวน 1,653 หน่วย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 57.0 ส่วนใหญ่เป็นอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (เตาปูน-ท่าพระ) ถนนจรัญสนิทวงศ์ที่เพิ่งเปิดให้บริการในปี 2562
 2. โซนเมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-สามโคก มีจำนวน 978 หน่วย เพิ่มขึ้นจากที่ไม่มีการเปิดขายใหม่ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
 3. โซนเมืองนนทุบรี-ปากเกร็ด มีจำนวน 921 หน่วย ลดลงร้อยละ 38.1
 4. โซนบางซื่อ-ดุสิต มีจำนวน 710 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.1
 5. โซนสุขุมวิท มีการเปิดขายใหม่จำนวน 609 หน่วย ลดลงร้อยละ 68.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ จำนวน 8,821 หน่วย พบว่า โซนที่เป็น ทำเลฮอต มีการเปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ทำเลฮอต

 1. โซนเมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-สามโคก มีจำนวน 1,976 หน่วย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งไม่มีโครงการเปิดขายใหม่เลย
 2. โซนหลักสี่-ดอนเมือง-สายไหม-บางเขน มีจำนวน 1,087 หน่วย เพิ่มขึ้นสองเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการเปิดขายใหม่เพียง 330 หน่วย
 3. โซนบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง มีจำนวน 923 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8
 4. โซนคลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง มีจำนวน 874 หน่วย ลดลงร้อยละ 2.6
 5. โซนลำลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ มีจำนวน 715 หน่วย ลดลงร้อยละ 31.8

หากพิจารณาจากบริษัทที่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 15,932 หน่วย จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 12,206 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 76.6 และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3,726 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.4

โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 12,206 หน่วย จะเห็นได้ว่าเป็นโครงการอาคารชุด 5,016 หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ร้อยละ 24.4 แต่โครงการบ้านจัดสรรมี 7,190 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3

ส่วนโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  จำนวน 3,726 หน่วย พบว่า มีจำนวนลดลงทั้งโครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรร เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยโครงการอาคารชุดมีจำนวน 2,095 หน่วย ลดลงร้อยละ 64.0 และโครงการบ้านจัดสรรมีจำนวน 1,631 หน่วย ลดลงร้อยละ 65.9

อ่านประกอบ: โควิด-19 ฉุดคอนโดเปิดใหม่ไตรมาสแรก ปี 63 ลดวูบ 43%

ติดตามช่อง Property Mentor Chanel ทาง YouTube