fbpx
semi detached house 1026391 1920

เบาใจได้! โอนบ้าน-คอนโดได้กรณีจำเป็นเร่งด่วน

ประชาชนที่โอนบ้าน-คอนโด เบาใจได้ กรมที่ดินรับทราบถึงความจำเป็นในกรณีที่จะต้องเร่งโอนให้ทันมาตรการบ้านดีมีดาวน์ ที่จะต้องโอนภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ได้กำชับเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการให้เสร็จสิ้น

หลังจากที่กรมที่ดินได้ออกประกาศของความร่วมมือประชาชน งดเว้นการเดินทางมาขอรับบริการที่สำนักงานที่ดิน หากไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่จะเกิดความเสียหายแก่คือกรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความกังวลต่อประชาชนเป็นจำนวนมากที่กำลังจะจดทะเบียนโอนและจำนองบ้านหรือคอนโดมิเนียมในช่วงเวลานี้

โดยเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการบ้านดีมีดาวน์ โครงการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระให้กับผู้ซื้อบ้าน โดยรัฐจะจ่ายเงินคืนจำนวน 50,000 บาท ซึ่งจะต้องซื้อ โอน และจำนองภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ขณะที่ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องเร่งการโอน เพื่อรับรู้รายได้ก่อนปิดงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ด้วยเช่นกัน อ่านประกอบ กรมที่ดินขอชะลอโอนบ้าน-คอนโด

รายงานข่าวจากกรมที่ดิน เปิดเผยว่า นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และได้กำชับให้เจ้าหนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ การโอนและจำนอง โครงการบ้านดีมีดาวน์ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค. 2563 การทำนิติกรรมของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปิดงบการเงิน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมาขอใช้บริการมากในช่วงวันที่ 30 และ 31 มี.ค.

รวมถึงการทำนิติกรรมที่เป็นไปตามสัญญาจะซื้อจะขายที่มีกำหนดระยะเวลา หรือการโอนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และการจำนองต่อเนื่อง และการจำนองที่ส่งผลกระทบต่อผู้จำนอง ถ้าไม่ดำเนินจำนอง

อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ในการมอบอำนาจมาทำนิติกรรม โดยขอให้มีการประสานกับตัวแทนของผู้ประกอบการ ในการจัดคิวแบ่งช่วงเวลาในการทำนิติกรรม และจัดสถานที่เพื่อลดความแออัดในการเข้ามาใช้บริการของประชาชน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *