fbpx
บ้านจัดสรร

กรมที่ดินขอชะลอโอนบ้าน-คอนโด สะเทือนธุรกิจอสังหาฯ

กรมที่ดินขอความร่วมมือเลื่อนโอนบ้าน-คอนโด ลดเสี่ยงแพร่โควิด ผู้ประกอบการหวั่นบ้านดีมีดาวน์โอนไม่ทัน กระทบสภาพคล่องอสังหาฯ เสนอวิธีการจัดคิว พร้อมทั้งใช้วิธีการมอบอำนาจ ลดปริมาณคนมาสำนักงานที่ดิน

นายอิสระ บุญยัง นายกกิติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า กรมที่ดินได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเดินทางมาขอรับบริการที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งทางผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เข้าใจเจตนาดีของกรมที่ดินในการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกันมีรายงานระบุว่า หลังจากมีประกาศออกมาก็สร้างความสับสนจากการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันของสำนักงานที่ดินหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะอาจจะมีการหยุดให้บริการในสัปดาห์หน้า

ถ้าหากมีการชะลอ หรือหยุดให้บริการ โดยเฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและจำนองออกไปจะส่งผลกระทบกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มูลค่ารวมกันหลายแสนล้านบาท และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แม้กรมที่ดินจะแจ้งว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยการลดธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง เหลือ 0.01% ยังมีเวลาอีกพอสมควรที่จะให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามมาตรการ แต่ก็ไม่ครอบคลุมถึงโครงการบ้านดีมีดาวน์ที่จะต้องโอนและจดจำนองภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ และยังไม่มีการประกาศเลื่อนหรือขยายมาตรการออกไป

ในแต่ละปีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีมูลค่ารวมกว่า 8 แสนล้านบาท แต่ปีนี้ด้วยผลกระทบด้านต่างๆ คาดว่าตลาดจะหดตัวกว่าปีก่อนๆ ประมาณ 20% เหลือมูลค่ากว่า 6 แสนล้านบาท และถ้ามีการชะลอโอน จะยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้น และจะทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องของแต่ละบริษัทตามมา กลายเป็นว่าบริษัทที่ไม่เคยมีปัญหาก็จะเริ่มมีปัญหาไปด้วย และยังไม่นับรวมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

กรมที่ดินควรจะหาแนวทางอื่นๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ใช้วิธีการจองคิวโดยมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ ได้พยายามแก้ปัญหาโดยการให้ผู้โอนมอบอำนาจ เพื่อลดจำนวนคนเข้าไปยังสำนักงานที่ดิน เป็นต้น และคาดกว่าหลังหมดโครงการบ้านดีมีดาวน์ในวันที่ 31 มี.ค.นี้ การโอนจะลดลงมากอยู่แล้ว เพราะที่ไปโอนกันมากตอนนี้ก็เพื่อให้ทันมาตรการบ้านดีมีดาวน์ของรัฐบาล

สรุปประกาศกรมที่ดิน
สำหรับประกาศกรมที่ดินฉบับดังกล่าว ระบุว่า เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนในกรณีที่มาติดต่อขอทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรืองานราชการด้านอื่นๆ ที่สำนักงานที่ หากไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่จะเกิดความเสียหายแก่คือกรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง ขอให้งดเว้นการเดินทางมาขอรับบริการที่สำนักงานที่ดิน

สำหรับประชาชนที่เกรงว่า หากไม่ได้ไปโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในช่วงนี้จะเสียสิทธิ์การขอลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% ตามมาตรการของรัฐที่ออกมาใช้ก่อนหน้านี้ กรมที่ดินชี้แจ้งว่า ทั้ง 2 มาตรการ ได้การลดค่าโอนและจดจำนองสำหรับบ้านและห้องชุดไม่เกิน 1 ล้านบาท สามารถโอนและจดจำนองได้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งยังมีเวลาอีก 3 เดือน

ส่วนมาตรการลดค่าโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับบ้านและคอนโด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถโอนและจดจำนองได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จึงยังมีเวลาอีกพอสมควร จึงขอให้ชะลอการขอจดทะเบียนโอนและจดจำนองเอาไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะลดน้อยลงหรือเข้าสู่สภาวะปกติ

แนะเลื่อนประชุมใหญ่คอนโด
นอกจากนี้ กรมที่ดิน ยังได้แนะนำแนวทางการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลอาคารชุด โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเจ้าของร่วม ให้สอดรับกับมาตรการป้องกัน ลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการจำกัดการชุมนุมของประชาชน กรมที่ดินจึงได้ออกประกาศแนะนำ ดังนี้

1. นิติบุคคลอาคารชุดใดที่ครบกำหนดอันจะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือว่าเป็นความจำเป็น ที่อยู่ในบังคับซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแจ้งเหตุผล ความจำเป็นข้างต้นให้เจ้าของร่วมทราบ โดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดทำงบดุลและรายงานประจำปีไว้ให้เรียบร้อย เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติที่สามารถจัดประชุมได้ โดยให้ปิดประกาศงบดุล และรายงานประจำปีให้เจ้าของร่วมทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย

2. หากมีความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของร่วมร่วมกันมอบฉันทะให้ตัวแทนมาร่วมประชุมเพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หรืออาจใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *