fbpx
shutterstock 1289613820

อสังหาฯเมืองอุดร-อุบลซัพพลายท่วม

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดอุดรฯ-อุบลฯ บ้านแนวราบติดหล่มซัพพลายค้าง 45% เหตุกำลังซื้อจำกัด ราคาเกินเอื้อม ชี้บ้านเดี่ยว 3-5 ล้านบาท เหลือเยอะสุด 

ดร.วิชัย

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

บ้านแนวราบเหลือขาย 45%
จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 76 โครงการ จำนวน 10,009 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 28,201 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรร 67 โครงการ จำนวน 6,030 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 20,561 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 9 โครงการ จำนวน 3,979 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 7,640 ล้านบาท

จากการสำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 3,400 หน่วย หรือร้อยละ 34 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 2,729 หน่วย หรือร้อยละ 45.3 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด ส่วนโครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจำนวน 671 หน่วย หรือร้อยละ 16.9 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด

เช็กสภาพตลาดอสังหาอุดรฯ
โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุดรธานี มีจำนวน 39 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 5,831 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 17,227 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,696 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 6,360 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 34 โครงการ จำนวน 2,967 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 11,343 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,484 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,918 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จำนวน 5 โครงการ จำนวน 2,864 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 5,884 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 212 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 443 ล้านบาท

ทั้งนี้ หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จำนวน 1,696 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด ร้อยละ 53.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 15.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นอาคารชุดร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นบ้านแฝดร้อยละ 10.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นอาคารพาณิชย์ ร้อยละ 4.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 5-7.5 ล้านบาท ที่เหลือเป็นที่ดินเปล่า ตามลำดับ

5 ทำเลฮอต
ส่วนทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานีที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลบ้านจั่น ขายได้ร้อยละ 68.2 มูลค่าขายได้ 1,010 ล้านบาท 2) ทำเลสนามบิน-ประชาสันติ ขายได้ร้อยละ 60.8 มูลค่าที่ขายได้ 124 ล้านบาท 3) ทำเลบ้านเลื่อม ขายได้ร้อยละ 53.9 มูลค่าที่ขายได้ 843 ล้านบาท 4) ทำเลทางออกหนองคาย ขายได้ร้อยละ 52.2 มูลค่าที่ขายได้ 1,508 ล้านบาท และ 5) ทำเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 51 มูลค่าที่ขายได้ 993 ล้านบาท ส่วนทำเลอาคารชุดในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ทำเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 92.6 มูลค่าขายได้ 5,441 ล้านบาท

เช็กสภาพตลาดอสังหาอุบลฯ
โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวน 37 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 4,178 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 10,974 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,704 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 4,531 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 33 โครงการ มีจำนวนหน่วยในผัง 3,063 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 9,218 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,245 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 3,811 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด จำนวน 4 โครงการ มีจำนวนหน่วยในผัง 1,115 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,756 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 459 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 720 ล้านบาท

ทั้งนี้ หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด จำนวน 1,704 หน่วย เป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด ร้อยละ 35.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3-5 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชุด ร้อยละ 26.9 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.5-2 ล้านบาท เป็นบ้านแฝด ร้อยละ 12.9 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 10 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า ร้อยละ 8.2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์ตามลำดับ

5 ทำเลฮอต
ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดอุบลราชธานีที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ 1) ทำเลห้วยวังนอง ขายได้ร้อยละ 71.7 มูลค่าขายได้ 421 ล้านบาท 2) ทำเลอุบลสแควร์ ขายได้ร้อยละ 67.1 มูลค่าที่ขายได้ 273 ล้านบาท 3) ทำเลเซ็นทรัลอุบลราชธานี ขายได้ร้อยละ 64.4 มูลค่าที่ขายได้ 607 ล้านบาท 4) ทำเลนาเมือง ขายได้ร้อยละ 60.9 มูลค่าที่ขายได้ 866 ล้านบาท และ 5) ทำเลเขื่อนสิรินธร ขายได้ร้อยละ 58.2 มูลค่าที่ขายได้ 145 ล้านบาท ส่วนทำเลอาคารชุดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ขายดี ได้แก่ ทำเลอุบลสแควร์ ขายได้ร้อยละ 65.3 มูลค่าขายได้ 519 ล้านบาท และทำเลเซ็นทรัลอุบลราชธานี ขายได้ร้อยละ 52.1 มูลค่าที่ขายได้ 517 ล้านบาท ตามลำดับ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *