fbpx
57 กคช. ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผ scaled e1643653562630

บ้านเอื้ออาทร โหมโปรลดราคา 5-20% ปล่อยเช่า 999 บาท

บ้านเอื้ออาทร จัด 3 โปรโมชั่น ผ่อนภาระลูกค้าใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งหั่นดอกเบี้ยเช่าเหลือ 0% ลดราคา 5-20% และปล่อยเช่าราคาพิเศษ โครงการของการเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําให้ต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศเพื่อจํากัดการติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายสู่วงกว้างส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ในหลายจังหวัด มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีกําลังซื้อลดลง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติมีกำลังซื้อลดลง จึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่

โดยกําหนดเป็นโปรโมชั่น 3 รูปแบบ มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2564 ได้แก่ 1.โปรโมชั่นดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% ในปีที่ 1 สําหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ 2. โปรโมชั่นลดราคา 56 โครงการ (Shock price) โดยเป็นการให้ส่วนลดพิเศษประมาณ 5-20% ของราคาขายเงินสดเดิม ในโครงการ บ้านเอื้ออาทร และ 3.โปรโมชั่นเช่าราคาพิเศษ 999-1,200 บาทต่อเดือนในปีแรก จำนวน 84 โครงการที่กคช.กําหนด สามารถสอบถามรายละเอียดมาตรการโปรโมชั่นดังกล่าวได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติทุกแห่ง หรือ Call Center 1615

บ้านเอื้ออาทร

อ่านประกอบ:
การเคหะฯเตรียมปล่อยเช่า “บ้านเคหะสุขประชา” 999-3,000 บาท/เดือน

การเคหะฯเตรียมปล่อยเช่า “บ้านเคหะสุขประชา” 999-3,000 บาท/เดือน

Property Mentor Line Official: https://lin.ee/nE9XYOo4