fbpx
133366988 840035603502506 7993847683375649530 o

การเคหะฯเตรียมปล่อยเช่า “บ้านเคหะสุขประชา” 999-3,000 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติ มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เปิดตัว “บ้านเคหะสุขประชา” บ้านเช่าราคาประหยัด พัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ “ได้มีที่อยู่อาศัยพร้อมที่ทำกิน” มีแผนดำเนินการทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ พื้นที่ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยรองรับอยู่แล้ว ในพื้นที่ EEC จังหวัดชลบุรีระยอง และจังหวัดสำคัญในภูมิภาค

“บ้านเคหะสุขประชา” เป็นโครงการจัดสร้างบ้านเช่าราคาถูก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณอายุ และประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งตามแผนการดำเนินงานในปี 2564 จะดำเนินการก่อสร้างจำนวน 20,000 หน่วย โดยการเคหะแห่งชาติได้กำหนดอัตราค่าเช่าหลังละ 999-3,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับรูปแบบบ้านและเฟอร์นิเจอร์

การออกแบบจัดวางผังโครงการให้สามารถใช้พื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย 30 – 35 % พื้นที่สีเขียว 10 – 15 % ที่จอดรถ 5 – 10 % และพื้นที่เหลือ สำหรับพื้นที่สร้างอาชีพเศรษฐกิจสุขประชา โดยมีแบบบ้าน 4 แบบ ประกอบด้วย

  • แบบ (X) studio เป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการพื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร เนื้อที่ 16.25 ตาราง
  • แบบ (A) studio เป็นบ้านสำหรับผู้อาศัยอยู่ ใช้สอย 30 ตารางเมตร เนื้อที่ 16.25 ตารางวา
  • แบบ (B) One Bed room เป็นบ้านสำหรับผู้อาศัยอยู่ไม่เกิน 2 คน พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร เนื้อที่ 17.50 ตารางวา
  • แบบ (C) Two Bed room เป็นบ้านสำหรับผู้อาศัยอยู่ 2 – 4 คน พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร เนื้อที่ 21.25 ตารางวา

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้ โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” โดยระบุว่า จะให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ตกงาน มีรายได้ลดน้อยลง ไม่มีที่อยู่อาศัย ให้สามารถเช่าบ้านสำหรับพักอาศัยได้ในราคาประหยัด รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

โดยมีแนวคิดการจัดทำโครงการคือ การสร้างบ้านเช่ามาตรฐานสูงราคาประหยัด การดูแลชุมชนที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการยกระดับรายได้ครัวเรือนของผู้อยู่อาศัยด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข โดยการจัดสรรประโยชน์ในรูปแบบเศรษฐกิจสุขประชา เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่