fbpx
Lake Forest tree

โครงการเปิดใหม่ 8 เดือนติดลบ 30.8% คอนโดยังทรุดต่อ บ้านแนวราบทรงตัว

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสถานการโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลในรอบ 8 เดือน (มกราคม-สิงหาคม) ปี 2563 พบว่า มีจำนวนโครงการรวม 172 โครงการ 37,404 หน่วย จำนวนหน่วยลดลงจากช่วยเดียวกันของปีที่แล้ว 30.8% ขณะที่จำนวนโครงการลดลง 36.5% อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมามีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 82.2% ขณะที่จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น 70.6%

ในส่วนของโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่มี 40 โครงการ รวม 13,918 หน่วย  จำนวนหน่วยลดลง 54.5% ขณะที่จำนวนโครงการลดลง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯ 9,661 หน่วย คิดเป็น 69.4% ปทุมธานี 1,856 หน่วย คิดเป็น 13.3% นนทบุรี 1,791 หน่วย คิดเป็น 12.9%  สมุทรปราการ 531 หน่วย คิดเป็น 3.8% และนครปฐม 79 หน่วย คิดเป็น 0.6% โดยส่วนใหญ่เป้นห้องชุดขนาด 1 ห้องนอน

ตลอด 8 เดือนของปี 2563 เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ไม่มีคอนโดเปิดใหม่เลย ขณะที่เดือนมิถุนายนมีคอนโดเปิดใหม่เพียงแค่ 1 โครงการ จำนวน 77 หน่วยเท่านั้น สำหรับเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนล่าสุดที่ศูนย์ข้อมูลรายงานตัวเลขมีคอนโดเปิดใหม่ 5 โครงการ จำนวนหน่วยรวม 1,779 หน่วย ลดลง 31.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี2562 ที่มีจำนวนหน่วยรวม 2,603 หน่วย

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา มีโครงการเปิดใหม่รวมทั้งสิ้น 132 โครงการ จำนวน 23,486 หน่วย ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 ที่มีจำนวนหน่วยรวม 23,505 หน่วย ขณะที่จำนวนโครงการลดลง 30.5%

จากจำนวนหน่วยในโครงการที่เปิดใหม่ทั้งหมด แบ่งเป็น บ้านเดี่ยว 4,836 หน่วย ทาวน์เฮ้าส์ 15,464 หน่วย บ้านแฝด 3,105 หน่วย และอาคารพาณิชย์ 81 หน่วย เป็นโครงการที่เปิดขายในกรุงเทพมหานคร 6,493 หน่วย คิดเป็น 27.6% ปทุมธานี 5,734 หน่วย คิดเป็น 24.4% สมุทรปราการ 5,154 หน่วย คิดเป็น 21.8% นนทบุรี 4,201 หน่วย คิดเป็น 17.9% สมุทรสาคร 1,419 หน่วย คิดเป็น 6% และนครปฐม 485 หน่วย คิดเป็น 2.1%

ทั้งนี้ในเดือนมกราคมและเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีบ้านจัดสรรเปิดใหม่น้อยที่สุดในรอบ 8 เดือน โดยมีจำนวน 5 โครงการเท่ากัน ส่วนในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดที่ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดที่ศูนย์ข้อมูลรายงานตัวเลข มีโครงการบ้าจัดสรรเปิเขายรวม 24 โครงการ จำนวน 5,390 หน่วย เป้นทาวน์เฮ้าส์ 3,793 หน่วย คิดเป็น 70.4% บ้านเดี่ยว 631 หน่วย คิดเป็น 11.7% บ้านแฝด 926 หน่วย คิดเป็น 17.2% และอาคารพาณิชย์ 40 หน่วย คิดเป็น 0.7%