fbpx
ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ scaled

LPN Wisdom เผยบริษัทอสังหาฯยังแกร่ง พร้อมฝ่าวิกฤติโควิด-19

LPN Wisdom มั่นใจบริษัทอสังหาฯไทยยังแกร่ง พร้อมฝ่าวิกฤตโควิดที่คาดว่าจะทำให้ตลาดติดลบ 15-20% ขณะที่ real demand ซื้อบ้าน-คอนโด เพื่ออยู่อาศัยยังมีต่อเนื่อง ชี้หากโควิดคลี่คลาย อสังหาฯจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะบ้านแนวราบจะได้ปัจจัยหนุนจาก New Normal

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น หรือ LPN Wisdom บริษัทด้านการวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวว่า แม้ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปี 2563 ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 29 บริษัท จะมีรายได้รวม 59,207 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.43 และกำไรสุทธิ 8,176.88 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 40.68 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2562 ก็ตาม แต่ก็ยังคงสามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไร (Net Profit Margin) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 13.81 ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น

นอกจากความสามารถในการทำกำไรที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยเฉลี่ยยังต่ำกว่า 2:1 เท่า สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แตกต่างจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ที่สัดส่วนหนี้ต่อทุนของบริษัทอสังหาฯในขณะนั้นสูงเกินกว่า 2:1 เท่า ทำให้มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจเมื่อต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจหดตัว

ความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ประกอบการอสังหาฯ ทำให้ถึงแม้จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจหดตัว ซึ่ง LPN Wisdom ประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบประมาณร้อยละ 5-7 สอดคล้องกับการประมาณการของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบร้อยละ 5-6 และจะส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบร้อยละ 15-20 เมื่อเทียบกับปี 2562 ก็ตาม

แต่ LPN Wisdom มั่นใจว่าจากโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จะสามารถสร้างรายได้ ยอดขาย และรักษาอัตราการทำกำไร ในห้วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวได้

 

ในขณะเดียวกันจากการวิเคราะห์กำลังซื้อในไตรมาสแรกของปี 2563 พบว่า ความต้องการซื้อเพื่อการอยู่อาศัย (real demand) ยังคงมีอย่างต่อเนื่องทั้งที่อยู่อาศัยแนวราบและอาคารชุด ส่วนรายได้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 1 ที่ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 30.43 เป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถโอนที่อยู่อาศัยให้กับผู้ซื้อจากต่างประเทศได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และบางส่วนเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อการลงทุนที่ชะลอการลงทุนในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มคลี่คลาย และคาดว่าจะสามารถปลดล็อกได้สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2563 ทำให้ LPN Wisdom คาดว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะค่อยๆ ฟื้นตัว ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2563 โดยคาดว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 หลังจากที่ชะลอแผนเปิดตัวโครงการใหม่ไปในไตรมาส 2

บ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮ้าส์ จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามกระแส new normal

ทั้งนี้ LPN Wisdom ประมาณว่าจะมีจำนวนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 อยู่ที่ 50,000-55,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 175,000-190,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50-55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีการระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกที่สอง

ถึงแม้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ก็ตาม แต่เนื่องจากจำนวนสินค้าคงเหลือและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีมูลค่าสูง เฉพาะ 29 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯยังมีจำนวนสินค้าคงเหลือและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สูงถึง 576,406 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.74 จาก ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งต้องใช้เวลาในการขายไม่น้อยกว่า 36 เดือน ทำให้แนวโน้มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จะเร่งขายโครงการเดิม แทนการเปิดโครงการใหม่

อย่างไรก็ตาม จะมีบางบริษัทที่ยังคงเปิดโครงการใหม่ในบางทำเลที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะโครงการแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ที่มีความต้องการสูง ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตในวิถีปกติใหม่ (New Normal) ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นตอบโจทย์การทำงานที่บ้าน(Work From Home) ที่กำลังกลายเป็นรูปแบบของการทำงานรูปแบบใหม่ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ LPN Wisdom เชื่อว่า การทำงานที่บ้านจะยังคงอยู่แม้จะไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วก็ตาม” นายประพันธ์ศักดิ์ กล่าว