fbpx
06 e1586619965107

ปรับปรุงบ้านให้คลายร้อนและปลอดภัยกับ ‘เอสซีจี’

ปัญหาด้านอากาศที่คนไทยต้องเจอเป็นประจำคงหนีไม่พ้น ‘อากาศร้อน’ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่มีอุณหภูมิสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แม้ไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพร้ายแรงแต่ก็ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว และอ่อนเพลีย ขณะเดียวกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คนไทยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังต้องเจอกับ ‘วิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็ก’ หรือ PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

อันตรายของเจ้าฝุ่น PM 2.5 ไม่เพียงทำลายสุขภาพแบบเฉียบพลัน เช่น เกิดอาการไอ จาม หรือแสบตา แต่สํานักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (International Agency for Research on Cancer, IARC) ยังระบุว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้*

หลายคนอาจคิดว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่ออยู่ภายนอกบ้าน แต่จะปลอดภัยเมื่อเราอยู่ภายใน ‘บ้าน’ แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้ง 2 สิ่งนี้สามารถรุกรานเข้าสู่ภายในบ้านได้เช่นกัน

ในโอกาสนี้ เอสซีจี ในฐานะผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร จึงขอแนะนำเทคนิคในการสร้างเกราะกำบังให้บ้าน ด้วยการนำนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยมาใช้กับบ้านสร้างใหม่ หรือบ้านที่ต้องการรีโนเวทเพื่อให้บ้านปลอดภัย และอยู่สบายตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายคนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในบ้าน เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีในทุกๆ วัน

นายเจือ คุปติทัฬหิ Consult and Design Solution Business Lead จากเอสซีจี กล่าวว่า จากปัญหามลภาวะทางอากาศ ฝุ่นละออง และสภาพอากาศที่ร้อนที่ต้องพบเจอในแต่ละวัน ทำให้ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้หลายคนต้องการ ‘บ้าน’ ที่เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แต่ต้องเป็นบ้านที่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนภายในบ้าน มีฟังก์ชันที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ความสวยงาม ทันสมัย อยู่สบาย ปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

เอสซีจี จึงได้รวบรวมนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย และวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาปรับพื้นที่บ้านเก่า หรือใช้สร้างบ้านใหม่ เพื่อช่วยให้บ้านมีคุณภาพอากาศที่ดี ถ่ายเท ปลอดฝุ่น รวมถึงช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน รวมถึงได้ประโยชน์เรื่องการประหยัดไฟเป็นของแถมอีกด้วย

นวัตกรรมเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์
ระบบ Active AIRflow™ System เดิมทีเจ้าของบ้านจะถ่ายเทอากาศและความร้อนภายในบ้านด้วยการเปิดหน้าต่างและประตูทิ้งไว้ แต่ปัญหาด้านมลภาวะและฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความร้อน อากาศเสียและฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้เข้ามาภายในตัวบ้านระหว่างที่เปิดประตูและหน้าต่าง หรือเล็ดลอดผ่านกรอบประตูหน้าต่าง รอยผนังที่ไม่มิดชิดได้อีกด้วย แต่เราสามารถเปลี่ยนบ้านให้อยู่สบายและลดฝุ่นได้ด้วยระบบ Active AIRflow™ System

นวัตกรรมเร่งกลไกการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้าน และโถงหลังคา ซึ่งมีระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่

  1. เติมอากาศใหม่เข้าสู่ตัวบ้านผ่านช่องเติมอากาศติดผนัง ซึ่งจะมีแผ่นฟิลเตอร์สำหรับป้องกัน PM 2.5 และแมลง ทำให้บ้านมีอากาศบริสุทธิ์หมุนเวียนตลอดเวลา แม้จะปิดประตูหน้าต่างไว้อย่างมิดชิดทุกบานก็ตาม
  2. มีชุดระบายอากาศและถ่ายเทความร้อนจากภายในบ้านขึ้นไปยังโถงหลังคา
  3. เร่งระบายอากาศและความร้อนจากโถงหลังคาออกนอกตัวบ้านด้วยชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา

ดังนั้นระบบนี้จึงช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ 2-5 องศา และ 10 องศาในโถงหลังคา ช่วยประหยัดค่าไฟและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้บ้านเย็นเร็วขึ้นและลดการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศได้ถึง 16-20% เมื่อเทียบกับบ้านธรรมดา ขณะเดียวกันยังเติมอากาศใหม่เข้าสู่ตัวบ้านอย่างสม่ำเสมอ จึงลดความร้อนสะสม ลดความอับชื้น และลดความเสี่ยงจากการเกิดภูมิแพ้

นอกจากนี้ ยังสามาาถเพิ่มฟังก์ชันให้บ้านประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ SCG Solar Roof Solutions ตอบโจทย์การใช้พลังงานเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น และหมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่วด้วยนวัตกรรม Solar FIX ซึ่งหากผนวกนวัตกรรมทั้ง 2 ตัวเข้าด้วยกัน จะช่วยเรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้อย่างเป็นอย่างดี

นวัตกรรมป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน
หลังคา เป็นปราการด่านแรกที่ต้องรับความร้อนถึง 70% ดังนั้นจึงควรเลือกหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดี เคล็ดลับง่ายๆ คือ เลือกหลังคาที่ได้รับ ‘ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง’ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมา หลังคาเอสซีจีได้ฉลากรับรองมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 16 รุ่น และครอบคลุม 3 วัสดุหลังคาที่คนไทยนิยมใช้ ได้แก่ หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาคอนกรีต และหลังคาเซรามิก

หลังคาเอสซีจีที่ได้รับฉลากรับรองดังกล่าวมีค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) ได้มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 45 (อ้างอิงมาตรฐานวิธีการทดสอบ ASTM E903) จึงสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าหลังคาทั่วไป ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้มากขึ้นด้วย

ฉนวนกันความร้อน ตัวช่วยสำคัญในการสกัดกั้นความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ฉนวนกันความร้อนสามารถติดตั้งได้บริเวณฝ้าเพดาน ยิ่งความหนามากจะยิ่งช่วยให้มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้ดียิ่งขึ้น สามารถลดความร้อนได้ประมาณ 3-5 องศา และลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้สูงสุด 47% ทั้งนี้ ควรเลือกฉนวนที่ผลิตจากใยแก้ว เพราะเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ และที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ระบบฝ้าชายคา การติดตั้งระบบฝ้าชายคาระบายอากาศ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้อากาศเย็นภายนอกไหลผ่านเข้าแทนที่อากาศร้อนภายใต้หลังคา ลดความร้อนภายในตัวบ้านได้ โดยควรเลือกฝ้าที่มีรูหรือช่องทางระบายอากาศและมีตาข่ายเพื่อป้องกันแมลงเข้าสู่ตัวบ้าน แข็งแรง และทนน้ำทนชื้นได้ดี

ปัจจุบัน ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นโพรเทคชั่น สามารถป้องกันแมลงเพราะติดตาข่ายไฟเบอร์กลาสมาจากโรงงาน ช่วยให้มั่นใจได้ในคุณภาพทั้งแผ่นและตาข่าย อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการติดตั้งอีกด้วย รวมทั้ง บ้านเย็นเพราะมีรูระบายอากาศ มีหลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถสร้างแพทเทิร์นลวดลายต่างๆ ตามความชอบของเจ้าของบ้านได้อีกด้วย

นอกจากนวัตกรรมวัสดุและโซลูชันเพื่อที่อยู่อาศัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีอันแสนง่ายในการดักจับฝุ่น คลายอากาศร้อน และเพิ่มควายสวยงามภายในบ้านได้อีกด้วย โดยแนะนำให้เลือกต้นไม้ที่มีลักษณะใบเล็กแหลมและแน่น หนา ผิวใบหยาบสาก หรือใบมีขน เพื่อให้สามารถดักจับฝุ่นละอองได้ดี อาทิ พลูด่าง หมากเหลือง เศรษฐีเรือนใน อัญชัน วาสนา ต้นไม้เหล่านี้สามารถนำมาจัดสวนแนวตั้งด้วย SCG Modular Green Hive หรือปลูกในกระถางเล็กๆ ตั้งไว้ภายในบ้าน

“ด้วยนวัตกรรมดังกล่าว เจ้าของบ้านสามารถเปลี่ยนปัญหาเรื่องบ้าน ให้กลายเป็นความสุขในการอยู่อาศัยที่เหมาะกับคนยุคใหม่ได้ง่ายๆ ซึ่งเอสซีจี มีบริการครบวงจร ที่พร้อมให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งอย่างมีมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งลูกค้ามั่นใจและเชื่อถือได้ว่าจะได้สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานคุ้มค่า แข็งแรงทนทาน และงบไม่บานปลายแน่นอน” นายเจือ กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *