fbpx
เชื้อโควิดลามอสังหาฯ2

เชื้อโควิดลามอสังหาฯ บริษัทวางมาตรการเข้มเซฟลูกค้า-พนักงาน

ในช่วงที่เชื้อไวรัสดควิด-19 ระบาดอย่างรวดเร็วไปในหลายพื้นที่จนไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า พื้นที่ไหนจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การมีมาตรการรองรับที่ดี ถือเป็นแนวทางที่จะช่วยระงับไม่ให้การติดเชื้อแพร่กระจายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ หรืออย่างน้อยก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่ง ณ เวลานี้ เชื้อโควิดก็ได้ลุกลามเข้าสู่ภาคอสังหาฯกันบ้างแล้ว แต่ละบริษัทก็พยายามหาแนวทางทั้งป้องกัน รวมทั้งแผนรับมือเมื่อพบผู้ติดเชื้ออยู่ในโครงการ

LPP เปิดแผนปฏิบัติการต้านเชื้อโควิด-19
ล่าสุด บริษัท ลุมพีนี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด หรือ LPP บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงแผนปฏิบัติการฉุกเฉินหลังได้พบเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดโครงการลุมพีนี พาร์ค พระราม 9-รัชดา ติดเชื้อโควิด-19

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ LPP กล่าวว่า หลังแพทย์ได้ยืนยันผลการตรวจว่าพนักงานคนดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินที่ได้มีการวางไว้ก่อนหน้าทันที โดยให้พนักงานเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พร้อมกับได้แจ้งเรื่องตามกระบวนการถึงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาสาเหตุของการติดเชื้อของพนักงานตามเส้นทางย้อนหลัง 7 วัน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ในขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยแจ้งเรื่องให้กับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วมของโครงการทราบข้อมูลที่เกิดขึ้น พร้อมดำเนินการปิดสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด และพื้นที่ส่วนกลางเป็นเวลา 7 วัน และจัดส่งพนักงานเข้าทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ และโครงการข้างเคียงอีก 2 โครงการ คือ โครงการลุมพีนี เพลส พระราม 9-รัชดา (AB) และโครงการลุมพีนี เพลส พระราม 9-รัชดา (CD) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว

รวมทั้ง ได้แจ้งทีมงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานคนดังกล่าวในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เพื่อให้ทีมงานฝ้าระวังอาการภายใต้หลักเกณฑ์ 14 วัน เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถ้าพบว่ามีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ อาทิ มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียล มีอาการไอ จาม หายใจเหนื่อยหอบ ให้ไปดำเนินการพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคในทันที

LPP ให้ความสำคัญกับการวางมาตรการดูแลชุมชนที่บริหารจัดการอยู่อีกมากกว่า 180 ชุมชน ให้ปลอดจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ด้วยแผนปฏิบัติการที่พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมฉุกเฉินที่พร้อมปฏิบัติการเข้าไปในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยทันทีภายใน 2 ชั่วโมง โดยดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยให้กับทางโรงพยาบาล และดำเนินการปิดพื้นที่เสี่ยงในโครงการทันที เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยง

นอกจากนี้ LPP ได้กำหนดมาตรการดูแลชุมชนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการจัดให้มีจุดคัดกรองคนเข้า-ออกอาคารที่ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าพนักงาน เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย ยังคงมีไข้สูงต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ทีมงานจะแนะนำให้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ เพื่อตรวจสอบอาการ และเป็นแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเบื้องต้น

รวมถึงการทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด เช่น ประตูทางเข้า-ออก ลิฟต์ทุก 45-60 นาที เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว การบริหารจัดการลิฟต์ไม่ให้มีความแออัดด้วยการตีตารางและกำหนดจำนวนคนในการใช้ลิฟต์ รวมทั้ง การให้ความรู้กับพนักงาน เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย ในการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้น

สิงห์ แจงหลังพบผู้ป่วยในสิงห์คอมเพล็กซ์
ด้านบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่า บริษัท สิงห์ สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับแจ้งจาก บริษัท กรุงเทพ ราชเทวี เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้เช่าพื้นที่ภายในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ อาคาร ชั้น 30 ว่าลูกค้าของผู้เช่าที่มาใช้พื้นที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งหลังจากได้รับข้อมูลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563   ได้ทำการตรวจสอบทันที

สิงห์ คอมเพล็กซ์

โดยพบว่า ผู้มาใช้พื้นที่คนดังกล่าว ได้เข้ามาที่อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเข้ามาในพื้นที่ของอาคาร ซึ่งไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดในวันดังกล่าว ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ ได้แก่

-ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ในบริเวณชั้น 30 เป็นเวลา 3 วัน พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน ห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดทุกชั้น

-ให้ผู้เช่าและพนักงานของผู้เช่าที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว หยุดพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

-ขอความร่วมมือจากผู้เช่าโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ บริษัทขอให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และร่วมผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

บริษัทอสังหาฯสร้างความเชื่อมั่นลูกค้า-พนักงาน
นอกจากนี้ แต่ละบริษัทก็ได้วางมาตรการเพื่อความปลดดภัยให้กับลูกค้าที่เยื่ยมชมโครงการ ลูกบ้านในโครงการ และพนักงานของแต่ละบริษัท อาทิ

  • แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น และธุรกิจในเครือ รับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยการ ลดค่าเช่า 50% ทุกโครงการรีเทล ขยายเวลารับส่งมอบงานทุกคู่ค้า และจัดทำประกันที่ดีที่สุดให้พนักงานทุกคน
  • พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ร่วมกับ วิริยะประกันภัย มอบความคุ้มครองโควิด-19 แก่ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมโครงการ
  • เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ร่วมกับ โตเกียวมารีน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่ผู้ใช้บริการ แจกหน้ากากอนามัยพร้อมตรวจเช็คสุขภาพ
  • โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ออกแคมเปญ NOBLE TOGETHER วางมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดและได้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงานทุกท่าน
  • อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์” แจกประกันโควิด-19 ให้พนักงานและผู้เข้าชมโครงการ
  • อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วางมาตรการคุมเข้มเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าทุกครั้งที่เข้าชมโครงการ โดยพนักงานจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยก่อนเริ่มงาน พร้อมเตรียมจุดบริการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับลูกค้า

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *