fbpx
ร่างผังเมืองกทม.1

ร่างผังเมืองกทม.เปิดพื้นที่การพัฒนาคอนโดเพิ่ม

ร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ เปิดพื้นที่พัฒนาคอนโดเพิ่มในบริเวณบางเขน สายไหม บึงกุ่ม รามอินทรา ลาดพร้าว วิภาวดีรังสิต ศรีนครินทร์-สวนหลวง คาดประกาศใช้ได้ปลายปี 63

นางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4 โดยมีแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมการพัฒนาโดยรอบพื้นที่สถานีระบบขนส่งมวลชนทางรางต่างๆ โดยเฉพาะจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางสําคัญ 2.การอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และกรุงธนบุรี 3.การอนุรักษ์และพัฒนาย่านสถาบันการบริหารปกครอง

4.การพัฒนาย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง บริเวณศูนย์คมนาคม และย่านพาณิชยกรรมศูนย์ชุมชนชานเมือง 5.การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและหนาแน่นปานกลาง ในพื้นที่การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 6.การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยบริเวณชานเมือง 7.การพัฒนาศูนย์ชุมชนเกษตรกรรม และการสงวนรักษาพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรมชานเมือง

สำหรับทิศทางการขยายตัวของเมืองจะอยู่ในพื้นที่บริเวณ 3 ศูนย์คมนาคมหลักของกรุงเทพฯ ได้แก่ ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ซึ่งอยู่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์คมนาคมมักกะสัน และศูนย์คมนาคมตากสิน ย่านฝั่งธนบุรี ขณะเดียวกันจะสนับสนุนให้เกิดศูนย์ชุมชนชานเมือง อาทิ บริเวณมีนบุรี ลาดกระบัง บางแค และศูนย่อยต่างๆ บริเวณจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าที่มีอยู่กว่า 40 บริเวณ

ขยายพื้นที่รองรับการพัฒนาคอนโด
ขณะเดียวกัน ได้มีการปรับเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ำตาล) มากขึ้น โดยจะเห็นว่ามีการขยายตัวของพื้นที่สีส้มไปยังฝั่งตะวันออก ตะวันตก และเหนือ ของกทม. เช่น บริเวณบางเขน สายไหม บึงกุม รามอินทรา ลาดพร้าว วิภาวดี ศีนครินทร์-สวนหลวง เป็นต้น

ร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่นี้จะมีส่วนที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ด้วยมีปัจจัยหนุน ได้แก่
-มีการอัพโซน พื้นที่สีส้มเพิ่มขึ้นหลายหมื่นไร่ ทำให้สามารถพัฒนาได้มากขึ้น 0.5-1 เท่า
-ขยายพื้นที่โซนศูนย์กลางเมืองไปอโศก พระราม 4 สุขุมวิท เป็นการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และคอนโด ได้เพิ่มขึ้น
-พื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง สีเขียว สีชมพู สีน้ำตาล สีเหลือง และสีน้ำเงิน ซึ่งสามารถพัฒนาคอนโดเกิน 1 หมื่นตารางเมตรได้ในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ที่มีเขตทางกว้าง 30 เมตร หรือ คอนโดที่ต่ำกว่า 1 หมื่นตารางเมตรในซอยที่มีเขตทางกว่า 6 เมตรได้ และพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี 500 650 และ 800 เมตร

นอกจากนี้ ร่างผังเมืองยังมีมาตรการที่เป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถพัฒนาคอนโดมิเนียมได้ง่ายขึ้น ได้แก่
-มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ซึ่งจะทำให้มีความยืดหยุ่นในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โดยสามารถปรับสัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน (FAR) ขึ้นได้ 3 ระดับ จากข้อกำหนดเดิม
-เพิ่ม FAR โบนัส และมาตรการการโอนสิทธิ์การพัฒนาทำให้พัฒนาพื้นที่ได้เพิ่มอีก 20%
-มาตรการลดที่จอดรถยนต์ 25% จะช่วยลดต้นทุนการพัฒนาลงได้

สำหรับร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จะนำเสนอให้คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หลังจากนั้นจะปิดประกาศ 90 วัน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นคำร้องขอปรับปรุงผัง ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยคาดว่าประมาณปลายปี 2563 จะสามารถประกาศใช้ได้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *