fbpx
4 e1641355996556

เปิดอบรมช่างก่อสร้างมืออาชีพ เรียนฟรี มีเงินใช้

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านผนึกวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดหลักสูตร ‘HBA MODEL PREMIUM รุ่น 1’ สานฝันคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางงานช่างก่อสร้างมืออาชีพ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมรับรายได้ระหว่างการศึกษา การันตีเรียนจบมีงานทำ มั่นใจสร้างช่างฝีมือดีป้อนธุรกิจรับสร้างบ้าน แก้ปัญหาตลาดขาดแคลนช่างฝีมือ เผยภาพรวมตลาดไตรมาส 2 ส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง

นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในภารกิจที่สำคัญ คือ การเดินหน้าสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะช่างฝีมือให้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันธุรกิจรับสร้างบ้านในภาพรวมที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

“จากภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านที่กำลังขยายตัว ทำให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างรุนแรง ทั้งในระดับช่างทั่วไป และโดยเฉพาะกลุ่มงานช่างฝีมือที่ต้องการทักษะสูงขึ้นขาดแคลนอย่างมาก สมาคมจึงได้เริ่มแนวคิดและทำงานร่วมกับพันธมิตรสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรเพื่อติดอาวุธความรู้ และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนในสายอาชีพ” นายโอฬารกล่าว

สมาคมได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตร ‘HBA MODEL PREMIUM รุ่น 1’ ขึ้น เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาช่างก่อสร้าง โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างก่อสร้าง หรือ ต่างสาขา รวมทั้งผู้ที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจเรียนสายอาชีพจำนวน 15-20 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน-วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โทร. 0-2570-0153 E-mail: info@hba-th.org Website: https://hba-th.org/

นายโอฬาร กล่าวอีกว่า ข้อดีของการเรียนสายอาชีพในหลักสูตรนี้คือจะได้รับการสนับสนุนค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 28,000 บาทต่อคน นอกจากนี้ยังมีค่าเบี้ยเลี้ยง 9,000 บาท เมื่อเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ มีที่พักและค่าเดินทาง เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน พร้อมสวัสดิการตามที่บริษัทระบุไว้ ค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ค่าเครื่องแต่งกาย โดยจะเป็นแบบฟอร์มของแต่ละบริษัท และเมื่อผ่านการทดสอบสมรรถนะจะบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทที่มอบทุน ในตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยรับประกันรายได้ ภายหลังจบการศึกษาและผ่านการทดสอบสมรรถนะที่ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

“คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนสายอาชีพ หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการเรียนสาขาช่างเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ตลาดมีความต้องการ โดยเฉพาะธุรกิจรับสร้างบ้านที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และตลอดการเรียนรู้ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้คู่กับได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้ได้รับประสบการณ์การทำงานที่พร้อมออกสู่โลกการทำงานเมื่อเรียนจบ และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญให้กับธุรกิจรับสร้างบ้านในอนาคต” นายโอฬาร กล่าว

สำหรับภาพรวมตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านในไตรมาส 2 ของปี 2566 แนวโน้มความต้องการสร้างบ้านขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด ซึ่งจากข้อมูลการจองรับสร้างบ้านใน “งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2023” เพิ่มขึ้น 15% โดยเป็นการจองสร้างบ้านในระดับราคา 2.5-10 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มนี้ยังคงเป็นตลาดหลักเช่นเดียวกับไตรมาสแรกของปีนี้ ในขณะที่ยอดจองสร้างบ้านราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป แม้จำนวนหลังที่ก่อสร้างจะน้อยกว่า แต่สามารถสร้างมูลค่ามากถึง 1,000 ล้านบาท