fbpx
โครงการ ศุภาลัย พรีโม่ อยุธยา 1

ปรับเงื่อนไขเงินลงทุน 40 ล้าน จูงใจต่างชาติศักยภาพสูง ซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้ 1 ไร่

ปัดฝุ่นกฎหมายกู้วิกฤติเศรษฐกิจปี 40 จูงใจชาวต่างชาติศัยภาพสูงซื้อบ้านพร้อมที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ พร้อมปรับเงื่อนไขเงินลงทุน 40 ล้าน ให้บวกรวมเงินจากการซื้อที่อยู่อาศัย รองนายกฯ ‘สุพัฒนพงษ์’ ยกประวัติศาสตร์ไทยเคลียร์ประเด็นขายชาติ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานสัมมนา “อสังหาริมทรัพย์ พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมอสังหาริมรัพย์ไทย ว่า รัฐบาลได้เปิดให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านทักษะและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ที่มีความมั่งคั่งเข้ามาพำนักในไทยนะยะยาว 10 ปี ผ่านการขอ Long–Term Resident Visa หรือ LTR Visa ที่ได้เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา ล่าสุดได้มีชาวต่างชาติมายื่นขอ LTR Visa แล้วกว่า 700 ราย
อ่านเพิ่มเติม…เปิดทางต่างชาติอยู่ไทยยาว 10 ปี

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็คือ เรื่องของการครอบครองที่ดิน เพราะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติซึ่งต้องใช้เวลา และถ้าขืนต้องรอแก้กฎหมายเรื่องของ LTR Visa ก็จะช้าออกไปอีก จึงเริ่มด้วยการออก LTR Visa ก่อนโดยมีมาตรการต่างๆ มาช่วย ส่วนเรื่องของการแก้กฎหมายก็จะดำเนินการในขั้นต่อไป

ทั้งนี้ ยังมีช่องของกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 (พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542) ที่ได้เปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศสามารถซื้อที่ดินได้ 1 ไร่ ซึ่งมีเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติหลายข้อ ซึ่งจะมีการปรับแก้จากพ.ร.บ.ตัวนี้พื่อให้เกิดความสะดวก และใช้ช่องทางนี้ในการเปิดให้ชาวต่างชาติได้ถือครองที่ดิน

“การแก้ไขกฎหมายทางรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ได้มีข้อขัดข้อง เพียงแต่ขอให้เสนอแก้มาทีเดียว ซึ่งยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องพิจารณาว่าจะเพิ่มตรงไหน หรือตัดตรงไหน ซึ่งเราจะคิดเองไม่ได้ ต้องถามความเห็นไปในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยในส่วนของเงินที่จะเอาเข้ามาลงทุน 40 ล้านบาท อาจจะมีการเพิ่มรายละเอียด โดยให้รวมเงินจากการซื้อที่อยู่อาศัยเข้าไปด้วย หรือรวมเงินลงทุนเข้าไปด้วย เป็นต้น ซึ่งจะพยายามทำให้เสร็จในรัฐบาลนี้” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

นอกจากนี้ นายสุพัฒนพงษ์ ยังกล่าวด้วยว่า การที่ชาวต่างชาติต้องการเข้ามาอยู่อาศัย เข้ามาถือครองที่ดิน แสดงว่าต้องรักเมืองไทยจริงๆ เพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่น่าอยู่ ถึงต้องยอมเสียเงินที่เก็บสะสมมาจำนวนมาก เพื่อที่จะได้อยู่ในประเทศไทย

ยิ่งถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ยิ่งย้ำเตือนว่า การเจริญเติบโตของไทยในอดีตที่ผ่านมาในยุคที่รุ่งเรืองย้อนกลับไปในสมัยอยุธยาจะพบว่า เราโอบอุ้ม ต้อนรับชาวต่างประเทศมาตั้งแต่กาลนานมาแล้ว เมืองไทยเป็นสังคมของหลายๆ ชนชาติมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ มีชาวต่างชาติเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เข้ามารับราชการถือครองที่ดินมียศเป็นเจ้าพระยา เป็นพระยา เป็นนายอากรบ่อนเบี้ย แม้กระทั่งเป็นวิศวกร หรือสถาปนิกก็มี

เราจึงมียุคทองที่สร้างวัฒนธรรม อารายธรรมของเราขึ้นมาจนถึงวันนี้ แม้จะต้องเสียกรุงกี่ครั้งก็แล้วแต่ แต่เราก็ฟื้นกลับมาได้ เพราะเรามีรูปแบบการพัฒนาตัวเราเองขึ้นมา พร้อมกับการพึ่งพิงคนที่เหมาะสม คนที่เป็นประโยชน์ต่อการก่อร่างสร้างประเทศ และคนเหล่านั้นก็เป็นคนต่างประเทศส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยในสิ่งที่เราไม่รู้และไม่มีความถนัด

แต่วันดีคืนดีก็บอกว่า เราต้องหวงแหนสิ่งเหล่านี้ให้คนไทย ทั้งที่คนไทยก็เป็นส่วนผสมของชนชาติหลายๆ ชนชาติมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ความคิดนี้เกิดขึ้นในยุคไหนก็ไม่ทราบได้ แต่มันก็ติดตัวเรามาและถ้าใครมาเตะเรื่องนี้เท่ากับเป็นคนขายชาติ

ถ้าเรายังเป็นแบบนี้นานไปเรื่อยๆ เราจะขาดตัวแปรตัวหนึ่งไปก็คือ การมีส่วนร่วมของคนต่างชาติที่มีคุณภาพที่จะเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาประเทศไทยในสิ่งที่เราไม่ถนัด จึงเป็นแนวคิดที่ทำในเรื่องของ Long – Term Resident Visa: LTR Visa  ขึ้นมา ให้กับชาวต่างชาติ 4 กลุ่มที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถและต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เข้ามาร่วมพัฒนาชาติ

ที่สำคัญมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนผ่านเพราะในอีก 10 ปี 15 ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี กฎ กติกาของโลกจะเปลี่ยนไปในเรื่องของ Climate change  รูปแบบของอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไป รูปแบบของอาคาร สิ่งปลูกสร้างจะเปลี่ยนไปเป็นอาคารที่อนุรักษ์พลังงาน มีโอกาส และมีความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว

ขณะเดียวกัน เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยี่ ความรู้ ความสามารถจึงต้องดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาช่วยเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดัน และเริ่มต้นแล้ว คาดว่าจะเปิดโอกาสให้กับชาวต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาพำนักอยู่ในไทยอีกเป็นจำนวนมากและจะเป็นโอกาสให้กับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย

อ่านเพิ่มเติม… รัฐจัดยาแรงกระตุ้นอสังหาฯ ชงครม.เปิดทางต่างชาติซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้ 1 ไร่