fbpx
ชัชชาติ

99 วัน ทีมชัชชาติ ทำอะไรให้ชาวกทม.ไปแล้วบ้าง

4 รองผู้ว่ากทม. ประกอบด้วย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล นายจักกพันธุ์ ผิวงาม และ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ พร้อมด้วย นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงการดำเนินงานตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากทม. ในช่วงเวลา 99 วัน ภายหลังรับตำแหน่งผู้ว่ากทม.

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวถึงการทำงาน 99 วันที่ผ่านมา ภายใต้นโยบาย 3ดี คือ ปลอดภัยดี สุขภาพดี และบริหารจัดการดี ที่ได้เริ่มเดินหน้าแล้ว
*เริ่มแล้วพัฒนาฐานข้อมูลจุดเสี่ยงและแหล่งทรัพยากรฉุกเฉิน
*เปิดบริการรูปแบบใหม่เพื่อคนกรุงสุขภาพดี
*พัฒนาระบบบริหารจัดการและดูแล “คน”
*ดันนโยบาย 3ดี ชนเป้าหมายอีก 99 วันข้างหน้า

อ่านรายละเอียดข่าวได้ที่ https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/12804
…………………………………

รองผู้ว่าฯ วิศณุ กล่าวว่า สำหรับ 99 วัน ตามนโยบายที่เราเคยให้ไว้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาและข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ เราจึงมียุทธศาสตร์ (Strategy) อย่างหนึ่งเพื่อทำให้งานเดินหน้าได้ นั่นคือ “ความร่วมมือ”
*99 วันงานราบรื่น ด้วยความร่วมมือทุกมิติ
*ป้องกันแก้ไขน้ำท่วมแบบบูรณาการ
*ทำถนน-ทางข้ามให้ปลอดภัย ขอภาพกล้อง CCTV ฉับไวผ่านออนไลน์
*ประสานสิบทิศจัดระเบียบสายสื่อสาร และผลักดันการนำสายลงดิน


อ่านรายละเอียดข่าวได้ที่ https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/12806
…………………………………

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
*พัฒนาจุดทำการค้า พร้อมหาจุดร่วมระหว่างคนเดินกับผู้ค้า
*เสาะหาพื้นที่ Pocket Park สวน 15 นาที ทั่วกรุง
*นำร่องแล้ว 925 ชุมชน/องค์กร ร่วมแยกขยะจากต้นทาง

อ่านรายละเอียดข่าวได้ที่ https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/12807
…………………………………

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนต้องทำในหลายมิติไปพร้อม ๆ ในส่วนของตนจะมาเติมในเรื่องของกิจกรรมทำให้เมืองมีชีวิต การดึงอัตลักษณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องคน ซึ่งทุกคนมีความสำคัญ และเราจะพูดถึงกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ด้วย
*เพิ่มชีวิตชีวาให้กับเมืองทุกวัน ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
*ดึงอัตลักษณ์ย่านกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
*สร้างสวัสดิการเพื่อคนด้อยโอกาส และจ้างงานคนพิการ
*เปิดข้อมูลให้ทุกคนเข้าถึง พร้อมเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองนวัตกรรม
*ปลดล็อกการศึกษา กทม. เพื่อสร้างการเรียนรู้สมัยใหม่


อ่านรายละเอียดข่าวได้ที่ https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/12808

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ และโฆษกของกทม. กล่าวว่า สำหรับการแถลงสรุปผลในวันนี้ ทำให้ประชาชนได้ทราบว่าเรากำลังทำอะไร และอนาคตจะทำอะไร แต่จะดีกว่าหรือไม่หากประชาชนไม่ต้องมานั่งรอการแถลงเพียงอย่างเดียว แต่สามารถติดตามสถานการณ์ ติดตามนโยบายได้ด้วยตนเอง ซึ่งเราได้มีการปรึกษากับท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครหลายท่าน และเกิดเป็นเว็บไซต์ https://policy.bangkok.go.th/

“ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทางทีมงานของกรุงเทพมหานคร อยากจะร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนมากยิ่งขึ้น และทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความหวัง” ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ และโฆษกของกทม. กล่าวสรุปในตอนท้าย