fbpx
Dulux Lets color 8

อั๊คโซ่ โนเบล ร่วมบูรณะทาสี วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

อั๊คโซ่ โนเบล ผู้ผลิตและจำหน่ายสีดูลักซ์ ได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โบราณสถานสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาและสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลก ว่า “The Temple of Dawn” ให้คงความงดงามเหมือนในอดีต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า โครงบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และคงความสวยงามให้กับพระอารามหลวงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 10,000-25,000 คน ต่อวัน และจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการท่องเที่ยวผ่อนคลายมากขึ้น การบูรณะทาสีและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ อยู่ภายใต้คำแนะนำของกรมศิลปากร อาตมาขออนุโมทนาบุญกับบริษัทอั๊คโซ่ โนเบลที่ได้มอบสีเพื่อบูรณะวัด และทีมงานอาสาทุกท่านที่ได้ร่วมทาสีในวันนี้

งานบูรณะทาสีของอั๊คโซ่ โนเบล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมของสีดูลักซ์ Let’s Colour ครอบคลุมพื้นที่กำแพงรอบองค์พระปรางค์ ซุ้มประตูมงกุฎ ลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้ง ฐานรอบองค์พระปรางค์ อาคารอุโบสถด้านหน้า 2 อาคาร และทางเดินข้างพระปรางค์ด้านหอเหลือง

คุณสิริลักข์ เหมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพระอารามในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคม Let’s Colour ที่ต้องการยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่างๆ เช่นเดียวกับ การทาสีใหม่เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานอันทรงคุณค่าของประเทศแห่งนี้ให้คงความสวยงามไม่เสื่อมคลาย

AkzoNobel Cares โครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมของอั๊คโซ่ โนเบล ซึ่งรวมทั้ง Let’s Colour และการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้เสาหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ผู้คน (People) โลกและสิ่งแวดล้อม (Planet) และสี (Paint) โดยพนักงานอั๊คโซ่ โนเบล รวม 50 คน ร่วมกันทาสีเพื่อเพิ่มความสดใสด้วยผลิตภัณฑ์สีพรีเมี่ยมทาภายนอก ดูลักซ์เวเธ่อร์ชีลด์ อัลติมา แอดวานซ์ สีขาวและสีทองดูลักซ์ บริลเลียนซ์โกลด์ รวมถึงสีน้ำมันซูเปอร์โคท เฉดสีดั้งเดิมภายใต้คำแนะนำของกรมศิลปากร เพื่อคงความงามของโบราณสถานสำคัญที่สร้างมาแต่ครั้งสมัยอยุธยา โดยการบริจาคสีครั้งนี้มูลค่ารวม 300,000 บาท

ณ ปัจจุบัน โครงการ Let’s Colour ได้สร้างสีสันและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในชุมชนกว่า 2,566 แห่ง ช่วยยกระดับชุมชน เปลี่ยนพฤติกรรม และเพิ่มความสนุกสนาน ให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย และสร้างความสุขมากขึ้นแก่ผู้คนกว่า 88 ล้านคน ใน 52 ประเทศทั่วโลก จากอาสาสมัครกว่า 14,000 คน ร่วมพัฒนาและเพิ่มสีสันไปกว่า 1,800,000 ลิตร