fbpx
© thaipropertymentor.com - 2021. All rights reserved.
Homeอสังหาฯประเด็นร้อนโปรโมชั่นลดแจกแถมกดดันราคาบ้าน-คอนโด ยังปรับลดลงต่อเนื่อง

โปรโมชั่นลดแจกแถมกดดันราคาบ้าน-คอนโด ยังปรับลดลงต่อเนื่อง

โปรโมชั่นลดแจกแถมกดดันราคาบ้าน-คอนโด ยังปรับลดลงต่อเนื่อง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 ภาพรวมมีการปรับลดลงแต่เริ่มเข้าสู่ภาวะทรงตัว โดยดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.8 ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สี่ และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรลดลงร้อยละ -0.3

ส่วนดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายมีค่าดัชนีเท่ากับ 151.2 จุด ลดลงร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีลดลงต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 5 แล้ว ส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ลดลงร้อยละ -0.3 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สามแล้ว

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ลดลง แสดงให้เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้มีการฟื้นตัวช้าลงกว่าเดิม ทำให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้พบว่า ผู้ประกอบการยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการลดราคาเพื่อกระตุ้นการขายบ้านจัดสรร รวมถึงโปรโมชั่นการให้เข้าอยู่ฟรีนานขึ้นเป็น 1-3 ปีแรก หรือ อยู่ฟรี 36 เดือน จากเดิมที่เคยใช้โปรโมชั่นให้อยู่ฟรี 1-2 ปี เพื่อช่วยคนที่อยากได้บ้านแต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการยังคงจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เพื่อเป็นการเร่งรัดในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

เมื่อจำแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่ พบว่า

ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.8 ลดลงร้อยละ -0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลงร้อยละ -0.3

ขณะที่ 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.6 ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลงร้อยละ -0.4

ในส่วนของดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.5

ในพื้นที่กรุงเทพฯ บ้านเดี่ยวมีค่าดัชนีเท่ากับ 124.3 ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลงร้อยละ -0.6

ส่วน 3 จังหวัดปริมณฑล บ้านเดี่ยวมีค่าดัชนีเท่ากับ 125.1 ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.4

ขณะที่ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.8 ลดลงร้อยละ -0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.2

ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทาวน์เฮ้าส์มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.1 ลดลงร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลงร้อยละ -0.2

ส่วน 3 จังหวัดปริมณฑล ทาวน์เฮ้าส์มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.8 ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.3

สำหรับรายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.4 เป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท็งก์น้ำ ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 28.8 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 26.7 เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือฟรีค่าส่วนกลาง

ขณะที่รายการส่งเสริมการขายบ้าจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาส 3 ปี 2564 ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.7 เป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งก์น้ำ ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 35.9 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 26.4 เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือฟรีค่าส่วนกลาง

สำหรับ ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 พบว่า ค่าดัชนีเท่ากับ 151.2 จุด ลดลงร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีลดลงต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 5 แล้ว สำหรับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ลดลงร้อยละ -0.3 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สามแล้ว

เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่ พบว่า

ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีห้องชุดเท่ากับ 152.9 จุด ลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ส่วน 2 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีห้องชุดเท่ากับ 143.1 จุด ลดลงร้อยละ -1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.0 เป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 28.3 เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 26.7 เป็นส่วนลดเงินและ/หรืออยู่ฟรีตามระยะสัญญาของแต่ละโครงการ พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน เพื่อเร่งรัด และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ

Share With:

เคยทำงานสื่อสารมวลชนสายเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์ และการตลาด มายาวนานกว่า 25 ปี กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โพสต์ทูเดย์ และเว็บไซต์ Baania

warapongpankaew@gmail.com