fbpx
20211129 122426 scaled

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู พร้อมวิ่งปี 65

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บีทีเอสได้ทดสอบการเดินรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง จากโรงจอดที่ถนนศรีนครินทร์ถึงสถานีศรีนุช โดยมีนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด หรือ NBM และ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมการทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการภายในปี 2565

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังการทดสอบรถไฟฟ้าโมโนเรลในครั้งนี้ว่า ภายในปี 2565 โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลทั้ง 2 สาย ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กม. จำนวน 23 สถานี และโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. จำนวน 30 สถานี จะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

บริษัทจึงทำการทดสอบการเดินรถรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ทั้งด้านระบบการควบคุมรถไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณ เบื้องต้นการทดสอบยังไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ส่วนรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูบริษัทได้มีการทดสอบการเดินรถไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องใดๆ เช่นกัน หลังจากนี้บริษัทจะทยอยทดสอบเดินรถเป็นช่วงๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานทุกระบบสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

ด้านความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ภาพรวมคืบหน้า 86% งานโยธา 88% และงานระบบรถไฟฟ้า 83% ในส่วนของโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรางซ่อมบำรุง (Maintenance track) จำนวน 6 ราง รางจอดรถไฟฟ้า (Stabling) จำนวน 9 ราง พร้อมทั้งมีรางทดสอบ (Test track) สำหรับให้รถไฟฟ้าใช้วิ่งทดสอบจำนวน 1 ราง และติดตั้งเครื่องล้างรถอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู ขณะนี้ภาพรวมคืบหน้าแล้ว 82% งานโยธา 83% และงานระบบรถไฟฟ้า 80% โรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรางซ่อมบำรุง (Maintenance track) จำนวน 7 ราง รางจอดรถไฟฟ้า (Stabling) จำนวน 10 ราง พร้อมทั้งมีรางทดสอบ (Test track) สำหรับให้รถไฟฟ้าใช้วิ่งทดสอบจำนวน 1 ราง

สำหรับความพร้อมของสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรลทั้ง 2 สาย ได้มีการติดตั้ง ลิฟต์ บันไดเลื่อนจากชั้นจำหน่ายตั๋วไปยังชั้นชานชาลาแล้ว และกำลังทยอยติดตั้งระบบประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door System) และประตูกั้นระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC Gate) ทั้งนี้ ในส่วนของบันไดทางขึ้นสถานี ทางเดิน Walkway บันไดเลื่อน และลิฟท์โดยสาร จากชั้นพื้นถนน กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างและติดตั้งเช่นกัน

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า การเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าโมโนเรลทั้ง 2 สาย บริษัทมีแผนจะทำการทยอยเปิดเป็นช่วง ๆ ตามลำดับ ดังนี้

รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง

  • ช่วงที่1 สถานีภาวนา-สถานีสำโรง
  • ช่วงที่ 2 สถานีลาดพร้าว

รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู

  • ช่วงที่ 1 สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ – สถานีมีนบุรี ยกเว้นสถานีนพรัตนราชธานี
  • ช่วงที่ 2 สถานีชลประทาน- สถานีแจ้งวัฒนะ14 และสถานีนพรัตนราชธานี
  • ช่วงที่ 3 สถานีแคราย–สถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนความคืบหน้าการส่งมอบขบวนรถ ขณะนี้บริษัท ได้รับมอบขบวนรถแล้วทั้งหมด 33 ขบวน 132 ตู้ แบ่งเป็นสายสีเหลือง 20 ขบวน 80 ตู้ และสายสีชมพู 13 ขบวน 52 ตู้ คาดว่าขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองจะได้รับมอบครบทั้งหมด 30 ขบวน 120 ตู้ ภายในเดือนเมษายน 2565 และขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสายสีชมพู จะได้รับมอบครบทั้งหมด 42 ขบวน 168 ตู้ ภายในเดือน มิถุนายน 2565