fbpx
บ้านเคหะสุขประชา

3 บริษัทเอกชนผนึกการเคหะฯ สร้างบ้านเช่าราคาถูก

 

บีซีพีจี-วินโดว์เอเชีย-ทิพยประกันภัย ผนึกการเคหะฯ ร่วมลงขันตั้งบริษัท เคหะสุขประชา เดินหน้าสร้างบ้านเช่าราคาถูก 

การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวพันธมิตรกลุ่มแรกที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้การเคหะฯจัดตั้ง บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เพื่อมาช่วยให้การดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชาคล่องตัวและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น โดยการเคหะฯจะถือหุ้น 49% โดยมีพันธมิตรที่เข้มแข็งและมีความเป็นมืออาชีพเข้าถือหุ้นอีก 51%

สำหรับพันธมิตรกลุ่มแรกที่จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัท เคหะสุขประชา ประกอบด้วย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในเครือบางจาก ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะในชุมชน และมีร้านกาแฟอินทนิลซึ่งเป็นธุรกิจในเครือบางจากเช่นกัน (บางจาก รีเทล) สนับสนุนด้านการสร้างอาชีพในชุมชน

บริษัท วินโดว์เอเชีย จำกัด บริษัทในเครือ RMC Group หรือบริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ ผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่จะเข้ามาสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างโครงการ และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเข้ามาดูแลเรื่องการประกันรายได้ของผู้อยู่อาศัยในโครงการ

ก่อนหน้านี้ผู้ว่าการการเคหะฯ ได้เคยกล่าวถึงการจัดตั้งบริษัท เคหะสุขประชา เอาไว้ว่า เอกชนจะเข้ามาถือหุ้นอีก 51% โดยแต่ละบริษัทจะถือหุ้นได้ไม่เกิน 15% แบ่งเป็น 10 กลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ค้าปลีก เกษตรสุขภาพ ประกันภัย อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้รองรับกับแนวคิดการพัฒนาโครงการเคหะสุขประชาที่พัฒนาโครงการบ้านเช่าพร้อมกับอาชีพใน 6 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง ตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก-ส่ง

คาดว่าการเคหะฯจะมีการเปิดเผยบริษัทพันธมิตรรายอื่นได้ในเร็วๆ นี้ เพื่อจัดตั้งบริษัทให้พร้อมดำเนินงานพัฒนาโครงการบ้านเคหะสุขประชาในปี 2565 ที่ตั้งเป้าหมายจะก่อสร้างจำนวน 30,000 หน่วย จากแผน 4 ปี (2565-2568) จำนวน 100,000 หน่วย แบ่งเป็น ปี 2565-2566 ปีละ 30,000 หน่วย และปี 2567-2568 อีกปีละ 20,000 หน่วย

ทั้งนี้ โครงการบ้านเช่า บ้านเคหะสุขประชา ได้พัฒนาโครงการนำร่องไปแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย โดยได้ส่งมอบบ้านไปแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 ได้ส่งมอบบ้านในโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าอีกจำนวน 270 หน่วย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตเป็นประธานในพิธี

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า การเคหะฯมีแผนจะก่อสร้างโครงการบ้านเคหะสุขประชาเพิ่มอีก 13 โครงการ (โครงการนำร่องระยะที่ 2 ที่ดำเนินงานโดยการเคหะฯ ) จำนวน 3,948 หน่วย ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดทำโครงการ

นอกจากนี้ยังแผนจะดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชาต่อเนื่องอีกกว่า 30,000 หน่วย ในลักษณะร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยจะร่วมทุนกับบริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม สามารถรับภาระได้ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ตั้งอยู่บริเวณถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่โครงการ 20.26 ไร่ จัดสร้างบ้านจำนวน 270 หน่วย ประกอบด้วย บ้านแฝดชั้นเดียว จำนวน 86 หน่วย และบ้านสองชั้น จำนวน 184 หน่วย โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  • กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ (แบบ X) พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร
  • กลุ่มผู้มีสถานะโสด (แบบ A) พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร
  • กลุ่มครัวเรือนใหม่ (แบบ B) พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร
  • กลุ่มครอบครัว (แบบ C) พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร

โดยมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500-3,000 บาท/เดือน นอกจากนี้ ภายในโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้ายังได้จัดเตรียมพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” ซึ่งจะได้รับการพัฒนาในรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อรองรับการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน