fbpx
บ้านจัดสรร

ผู้ว่าฯนนท์เล็งแก้ผังเมือง เปิดทางถนนกว้าง 6 ม.สร้างบ้านได้

ผู้ว่าฯนนท์ลุยเอง เตรียมประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีต้นปี 2565 พร้อมตั้งทีมปรับปรุงผังใหม่อีกรอบ เปิดทางถนนกว้าง 6 เมตรให้สร้างที่อยู่อาศัยได้

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเตรียมจะประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับใหม่ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แต่ก็มีแนวคิดที่จะปรับปรุงผังเมืองให้เมืองอยู่ได้ในบริบทที่แข็งแรง ไม่ใช่ประกาศออกมาแล้วทำอะไรไม่ได้ เมืองก็ไม่สามารถพัฒนาต่อได้

โดยเฉพาะในเรื่องขนาดถนนที่กำหนดไว้ว่า ถ้าถนนกว้าง 6 เมตรจะไม่สามารถสร้างอะไรได้ แต่ปัญหาที่จะตามมาก็คือ จะเกิดการหลบเลี่ยงกฎหมายจัดสรรที่ดินมากขึ้น เมืองก็จะยิ่งเละกันไปใหญ่ เพราะฉะนั้นแนวคิดที่จะแก้ไขคือ ถนนทุกเส้นจะต้องสร้างที่อยู่อาศัยได้ แต่ขนาดบ้านจะต้องไม่หนาแน่น

“ถนนเล็กก็สามารถสร้างได้แต่จะต้องสร้างบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด จะให้มาสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นก็คงไม่ได้ อย่างทาวน์เฮ้าส์คงไม่ใช่แน่นอน ซึ่งจะต้องมาคุยกันในบริบทว่าเราควรจะต้องปรับอะไรบ้างให้เหมาะสม โดยจะต้องดูในเรื่องขนาดและราคาที่เหมาะสมให้สมดุลกัน” นายสุจินต์กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับใหม่นี้แล้ว จะตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูว่าจะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง ซึ่งคงจะไม่ใช่แค่เรื่องขนาดถนนเรื่องเดียว โดยกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ได้ให้บทบาทของจังหวัดมากขึ้นในการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองที่สามารถทำได้รวดเร็ว และในขณะที่ยังไม่ประกาศใช้ผังเมืองผู้ประกอบการก็ยังสามารถยื่นขออนุญาตตามกฎหมายเดิมได้

อนึ่ง ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ได้กำหนดความกว้างของถนนสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ที่สร้างในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ต้องมีความกว้างของถนนที่ตั้งโครงการ 10-12 เมตร

ข้อกำหนดดังกล่าวทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดจะไม่สามารถพัฒนาโครงการได้อีกต่อไป โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในซอยต่างๆ ที่ความกว้างน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (80% ของถนนในจังหวัดยังมีความกว้าง 6-8 เมตร)

นายสุจินต์ กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดนนทบุรีมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพราะในจังหวัดมีหมู่บ้านมากกว่า 1,700 โครงการ และมีอาคารสูงอีก 500 อาคาร โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 3. ด้านเศรษฐกิจ และ 4. ด้านสังคม

ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน จะมีการขยายถนนในหลายเส้นทาง และได้มีการหารือกับกรมทางหลวงชนบทในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ (เชื่อมถนนราชพฤกษ์-ติวานนท์) รวมถึงการสร้างคันกั้นน้ำตามแนวชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งระยะทาง 50 กิโลเมตร ขณะนี้เริ่มไปได้ 16.5 กิโลเมตร และกระทรวงมหาดไทยก็อนุมัติในหลักการจะดำเนินการในส่วนที่เหลือ

ส่วนเรื่องของสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ออกมาตรการ 8 เรื่อง ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ที่ได้มีการบังคับใช้อย่างถาวรเช่น การกำหนดขนาดถนนในโครงการต้องกว้าง 9 เมตรขึ้นไป สำหรับโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2563 การดูแลเรื่องน้ำเสียจะต้องใส่ที่ดักไขมันในทุกหลัง การใช้ไฟ LED ในทุกโครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

นอกจากนี้ จังหวัดจะได้ทำโครงการปลูกป่า 100 ไร่พื้นที่บริเวณไทรน้อย และจัดสรรต้นไม้อีกกว่า 100 ต้นปลูกกระจายไปทั่วทั้งจังหวัด