fbpx
CPAC 3D Printing 1

CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมก่อสร้างที่ทำให้ทุกดีไซน์เป็นจริงได้

อีกหนึ่งในนวัตกรรมก่อสร้างจาก CPAC Green Solution คือเทคโนโลยี 3D Concrete Printing หรือเทคโนโลยีขึ้นรูปโครงสร้างแบบสามมิติสำหรับการก่อสร้าง เป็นนวัตกรรมการก่อสร้างที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการก่อสร้างและออกแบบช่วงนี้

สาเหตุสำคัญก็เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนักออกแบบให้ออกจากกรอบจำกัดเดิมๆ ด้วยพื้นผิวที่สวยงามตามแบบฉบับวัสดุคอนกรีต และการก่อสร้างแบบดิจิทัล จากเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่สามารถคำนวณการใช้งานวัสดุคอนกรีตได้อย่างแม่นยำ จึงช่วยลดขยะเหลือใช้จากงานก่อสร้างได้

CPAC 3D Printing Solution มีความพิเศษของการขึ้นรูปโครงสร้างด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ คือความสามารถในการก่อสร้างรูปทรงฟรีฟอร์ม หรือ Parametric Design ที่มีจุดเด่นที่รูปฟอร์ม เส้นสายความโค้ง สามารถทำได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งการพิมพ์เช่นนี้ช่วยตอบโจทย์ทั้งเรื่องความรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ได้ผลลัพธ์ของชิ้นงานที่ตรงกับแบบร่างและความต้องการผ่านระบบการทำงานในแบบดิจิทัล

การทำงานกับ CPAC 3D Printing Solution สามารถทำได้ทั้งแบบการผลิตสำเร็จจากโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็ก หรือการพิมพ์สามมิติในไซต์งานกรณีอาคารขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในงานออกแบบและขึ้นรูปทรงสามมิติ ให้กับทั้งเฟอร์นิเจอร์ภายใน เฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ งานตกแต่งแลนด์สเคป ไปจนถึงอาคารทั้งหลัง

นอกจากข้อดีของ CPAC 3D Printing Solution ซึ่งได้รูปแบบของชิ้นงานที่สวยงามสมบูรณ์แบบ กระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทหลักยังช่วยในแง่ของการจัดการบริหารงานก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากไซต์งานก่อสร้าง จึงช่วยทั้งลดระยะเวลาการทำงาน และใช้แรงงานน้อยลง ทำให้การใช้ทรัพยากรทุกชิ้นอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน สามารถชมตัวอย่างชิ้นงานจริงจากการออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Concrete Printing จาก CPAC 3D Printing Solution ที่ Espressoman @ SCG HOME Experience คาเฟ่ที่โดดเด่นด้วยเคาน์เตอร์บาร์ณ SCG HOME Experience คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หรือ CDC

คาเฟ่แห่งนี้ เป็นของคุณต่อพงศ์ ตันตราภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด โดยมี คุณพิพิธ โค้วสุวรรณ Design Director แห่ง Salt and Pepper Studio เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์งาน Espressoman@SCG HOME ด้วยเทคโนโลยี 3D Concrete Printing จาก CPAC 3D Printing Solution