fbpx
133366988 840035603502506 7993847683375649530 o

การเคหะฯ ตั้งบริษัทเคหะสุขประชา ผนึกเอกชนผุดบ้านเช่า 1 แสนหน่วย

คนร.ไฟเขียวการเคหะฯตั้งบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงทุนเอกชน เร่งปั๊มบ้านเคหะสุขประชา 1 แสนหน่วย

การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชา ตามแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยการเคหะฯจะจัดตั้งบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบบริษัทเอกชน ทั้งนี้ การเคหะฯ ต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และต้องไม่เป็นภาระกับการเคหะฯ หรือภาครัฐในระยะยาวด้วย

ขณะที่นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะบ้านสุขประชา เป็นโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้แนวคิด สร้างบ้านพร้อมอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการที่เข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ โดยส่วนหนึ่งจะนำทรัพย์สินคงเหลือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (sunk cost) ของการเคหะฯมาพัฒนา ตามเป้าหมายภายใน 5 ปี (ปี 2564-2568) จะต้องดำเนินการให้ได้ 1 แสนหน่วย หรือเฉลี่ยปีละ 20,000 หน่วย

ปัจจุบันได้เปิด 2 โครงการนำร่องไปแล้ว ได้แก่ โครงการร่มเกล้า และโครงการฉลองกรุง จำนวนรวม 572 หน่วย และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ 13 พื้นที่ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินการเองจำนวน 3,948 หน่วย รวมทั้งกำหนดแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ 8 พื้นที่ โดยวิธีร่วมลงทุนกับภาคเอกชนอีก 1,926 หน่วย โดยที่การเคหะฯจะจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อร่วมทุนกับภาคเอกชน ซึ่งจะให้การดำเนินงานรวดเร็วและคล่องตัวขึ้น

นอกจากนี้ การเคหะฯ ยังได้ดำเนิน “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” เป็นโครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ สามารถอยู่อาศัยในรูปแบบเช่าระยะยาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564ที่ผ่านมา โดยจะจัดสร้างบริเวณซอยที่ดินไทย จ.สมุทรปราการ เนื้อที่รวมทั้งโครงการประมาณ 126.5 ไร่ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ รวม 4,089 หน่วย อัตราค่าเช่าตั้งแต่ 2,500-3,000 บาทต่อเดือน