fbpx
shutterstock 1290773014 1 scaled

ธุรกิจรับสร้างบ้านทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัล

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการจัดงานรับสร้างบ้าน Online รองรับตลาดที่เปลี่ยนไปหลังโควิด พร้อมเดินหน้าจัดงาน รับสร้างบ้าน Online 2021 หวังกระตุ้นการรับรู้ผู้บริโภค ก่อนจัดงาน รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2021 ในช่วงปลายปี

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมได้เตรียมจัดงานรับสร้างบ้าน Online 2021 ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2564 โดยสามารถเข้าชมได้ที่ www.hba-th.org นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Virtual Online โดยสมาคมได้ทุ่มงบประมาณค่อนข้างมากในการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าการจัดงานครั้งแรก เพื่อให้ผู้บริโภคที่ต้องการปลูกสร้างบ้านติดต่อและเข้าถึงบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯอย่างสะดวก รวดเร็วแบบ “เรียลไทม์”

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม การจัดงานรับสร้างบ้าน Online ที่สมาคมพัฒนาระบบขึ้นนี้มีความเสถียรและพร้อมใช้งานในระยะยาวที่เชื่อมั่นว่าจะตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เน้นสร้าง Data Base ผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านกลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น ขณะที่ในฝั่งผู้บริโภคเองก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งการเลือกแบบบ้าน โปรโมชั่นต่างๆ และสะดวกต่อการเข้าชม ป้องกันการระบาดของโรคระบาด โดยเฉพาะโควิด-19 เป็นการปูทางวางแผนรองรับในระยะยาวกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

กล่าวคือในยามเกิดวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรือกระทบต่อการจัดกิจกรรมทางการตลาด ก็สามารถจัดงานขายผ่านออนไลน์ได้ หรือในยามที่สถานการณ์ปกติก็สามารถดำเนินการจัดควบคู่ไปกับการจัดงานแบบออฟไลน์ได้ด้วยเช่นกัน

งานรับสร้างบ้าน Online จะเป็นแรงกระตุ้น หรือแรงเหวี่ยงต่อเนื่องไปยังตลาดในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ที่สมาคมได้วางแผนการจัดงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2021” ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นและมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง เมื่อสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นเชื่อว่าจะทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่ชะลอการปลูกสร้างบ้านที่มีสัดส่วนมากถึง 72% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีความเชื่อมั่นและตัดสินใจปลูกสร้างบ้าน

นอกจากนี้ จากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มผู้บริโภคที่ยังตัดสินใจในการปลูกสร้างบ้านจากบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมถึง 84.2% สะท้อนภาพได้ว่าผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่น ดังนั้น สมาคมจึงปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงระหว่างสมาชิกกับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คือ www.hba-th.org เพื่อให้เว็บไซต์ของสมาคม เป็นศูนย์กลางให้กับผู้ที่สนใจจะสร้างบ้านได้เข้ามาหาข้อมูล และเข้าถึงแบบบ้านต่างๆ พร้อมโปรโมชั่นของสมาชิกของสมาคมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งมีการโปรโมทเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้บริโภค

อนึ่ง จากการสำรวจและทำแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจำนวนเกือบ 400 ราย เมื่อช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกสร้างบ้านมากถึง 72% ส่วนที่เหลือ 28% ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกสร้างบ้าน ข้อมูลดังกล่าวคาดว่าเป็นกลุ่มบ้านราคาแพงซึ่งตลาดยังพอไปได้ต่างจากบ้านขนาดเล็กหรือตลาดทั่วไป (Mass) ระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการตัดสินใจปลูกสร้างบ้านมาก ด้วยเหตุนี้อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทรับสร้างบ้านที่เดิมเน้นตลาดทั่วไป (Mass) ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทได้ขยับมาจับตลาดบ้านราคาแพงตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

-เมื่อถามว่าต้องการจะปลูกสร้างบ้านพร้อมเข้าอยู่ใช้เวลาในการปลูกสร้างกี่ปีนั้น พบพร้อมปลูกสร้างไม่เกิน 6 เดือนคิดเป็นสัดส่วน 24% และใช้เวลามากกว่า 6 เดือนถึง 2 ปีคิดเป็นสัดส่วน 65% และ ใช้เวลา 2-3 ปี คิดเป็นสัดส่วน 11%

-ส่วนทำเลที่เลือกปลูกสร้างบ้านนั้น 3 ทำเลที่ต้องการปลูกสร้างมากสุดคือ อันดับหนึ่งยังเป็นพื้นที่ในกรุงเทพ-มหานคร/ปริมณฑลคิดเป็นสัดส่วน 37% อันดับสอง ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล) คิดเป็นสัดส่วน 18% อันดับสาม ภาคใต้คิดเป็นสัดส่วน 18%

-สื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงบ่อยที่สุดคือ Facebook คิดเป็นสัดส่วนที่มากถึง 92.8%