fbpx
© thaipropertymentor.com - 2021. All rights reserved.

ใครมีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ รีบแจ้งข้อมูล เพื่อเอาไปพิจารณาออกโฉนดในโครงการบอกดิน 3 ถึง 30 มิ.ย.นี้ “บอกดิน” คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร? โครงการ “บอกดิน” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสาร ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลและพิกัด GPS ของแปลงที่ดินที่ครอบครองอยู่ให้กรมที่ดิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เพื่อกรมที่ดินจะได้นำข้อมูลไปประมวลผลต่อไป โครงการบอกดิน ดำเนินงานผ่านมาแล้ว 2 ระยะ โดยระยะแรก โครงการ “บอกดิน 1” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูล จำนวน 11,899 ราย ระยะที่ 2 โครงการ

ในประเทศไทยเรามีความพยายามจัดวางแนวทางผังเมืองใหม่ ด้วยการนำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะแบบ TOD (Transit Oriented Development) มาใช้นับตั้งแต่มีการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าระบบราง แต่การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ก็ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นระบบการบริหารจัดการพี้นที่ตามแนวทางของ TOD อย่างเต็มที่ แต่มีแนวโน้มเข้าข่ายลักษณะที่เรียกว่า TAD (Transit Adjacent Development) ที่เน้นการพัฒนาแค่พื้นที่รอบสถานีรถไฟเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยรูปแบบการพัฒนาที่อยู่ใกล้สถานีขนส่งมวลชน จึงทำให้หลายคนเกิดความสับสนว่าแท้จริงแล้วพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครนั้นควรเรียกว่า TOD หรือ TAD กันแน่ 4 ความต่างของ TOD กับ TAD เมื่อมองไปยังพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯเราจะเห็นได้ว่า มีอาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัยใหม่ ผุดขึ้นมากมายรอบพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า บางอาคารได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีเส้นทางเดินเชื่อมต่อกับตัวสถานี แต่กระนั้นก็ยังไม่ดีเพียงพอที่จะเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบ TOD ยังคงเป็นเพียงการพัฒนาแบบ TAD เท่านั้น เพราะการพัฒนาในรูปแบบ TOD ต้องประกอบไปด้วยการพัฒนา 4 ด้านที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ 1.High Density/ Mixed-Use การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยแนวทางของ TOD

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บีทีเอสได้ทดสอบการเดินรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง จากโรงจอดที่ถนนศรีนครินทร์ถึงสถานีศรีนุช โดยมีนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด หรือ NBM และ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมการทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการภายในปี 2565 นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังการทดสอบรถไฟฟ้าโมโนเรลในครั้งนี้ว่า ภายในปี 2565 โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลทั้ง 2 สาย ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กม. จำนวน 23 สถานี และโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้ง 2 พระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวน "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ

ผู้ว่าฯนนท์ลุยเอง เตรียมประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีต้นปี 2565 พร้อมตั้งทีมปรับปรุงผังใหม่อีกรอบ เปิดทางถนนกว้าง 6 เมตรให้สร้างที่อยู่อาศัยได้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเตรียมจะประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับใหม่ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แต่ก็มีแนวคิดที่จะปรับปรุงผังเมืองให้เมืองอยู่ได้ในบริบทที่แข็งแรง ไม่ใช่ประกาศออกมาแล้วทำอะไรไม่ได้ เมืองก็ไม่สามารถพัฒนาต่อได้ โดยเฉพาะในเรื่องขนาดถนนที่กำหนดไว้ว่า ถ้าถนนกว้าง 6 เมตรจะไม่สามารถสร้างอะไรได้ แต่ปัญหาที่จะตามมาก็คือ จะเกิดการหลบเลี่ยงกฎหมายจัดสรรที่ดินมากขึ้น เมืองก็จะยิ่งเละกันไปใหญ่ เพราะฉะนั้นแนวคิดที่จะแก้ไขคือ ถนนทุกเส้นจะต้องสร้างที่อยู่อาศัยได้ แต่ขนาดบ้านจะต้องไม่หนาแน่น “ถนนเล็กก็สามารถสร้างได้แต่จะต้องสร้างบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด จะให้มาสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นก็คงไม่ได้ อย่างทาวน์เฮ้าส์คงไม่ใช่แน่นอน ซึ่งจะต้องมาคุยกันในบริบทว่าเราควรจะต้องปรับอะไรบ้างให้เหมาะสม โดยจะต้องดูในเรื่องขนาดและราคาที่เหมาะสมให้สมดุลกัน” นายสุจินต์กล่าว ทั้งนี้ หลังจากประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรีฉบับใหม่นี้แล้ว จะตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูว่าจะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง ซึ่งคงจะไม่ใช่แค่เรื่องขนาดถนนเรื่องเดียว โดยกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ได้ให้บทบาทของจังหวัดมากขึ้นในการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองที่สามารถทำได้รวดเร็ว และในขณะที่ยังไม่ประกาศใช้ผังเมืองผู้ประกอบการก็ยังสามารถยื่นขออนุญาตตามกฎหมายเดิมได้ อนึ่ง ผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ได้กำหนดความกว้างของถนนสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์

มหาดไทยหนุนผังเมืองปรับตัวสู่การเป็น Resilient & Recovery Cities ใช้เทคโนโลยี เชื่อมโยงคน ลดการเดินทาง เพิ่มระยะห่าง ด้านกรมโยธาฯ ระดมสมองทุกภาคส่วนสร้างเมืองปลอดภัยรับมือภัยพิบัติ  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะของประชาชน ทุกองค์กรจะต้องปรับตัว ทั้งการใช้ชีวิตและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปในรูปแบบ New Normal รวมถึงการออกแบบและขับเคลื่อนงานด้านผังเมืองก็ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ปลอดภัย และมีความสุข “การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบันที่ยังคงอยู่ เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิด ในการวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองให้ต่างไปจากเดิมให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal ที่เป็นเครื่องมือในการใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีหัวใจสำคัญข้อหนึ่งคือการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social distancing ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาต่างๆให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวด้วย” สำหรับการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองสามารถทำได้ในหลายแนวทาง เช่น 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงผู้คน เพื่อรองรับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ

กระทรวงคมนาคม อัพเดตแผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนน-ระบบราง ปี 2564 และแผนขับเคลื่อนปี 2565  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงในปี 2564 และแผนขับเคลื่อนในปี 2565 โดยมีโครงการสำคัญๆ ในส่วนของงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่มีวงเงินลงทุน 2.6 แสนล้านบาท และระบบราง เงินลงทุน 1.1 ล้านล้านบาท ดังนี้ -มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ในปี 2564 ดำเนินการคืบหน้าไป 94% คาดว่าในปี 2565 จะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2566 -มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในปี 2564 ดำเนินการคืบหน้า 63% ในปี 2565 จะเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และจะเปิดให้บริการได้ในปี 2566 นอกจากนี้ ในปี 2565 กระทรวงคมนาคมยังมีนโยบายต่อเติมโครงข่ายทางพิเศษเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ที่จะการเริ่มการก่อสร้างตามแผนงบประมาณ รวมระยะทาง 203.68

อีอีซี วางแผน 5 ปี ระยะที่ 2 เม็ดเงินลงทุนสะพัดไม่ต่ำกว่า 2.2-2.5 ล้านล้าน เดินหน้าพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง (TOD) เม็ดเงิน 1 แสนล้าน เมืองการบินอีก 1 แสนล้าน ปักหมุดพัฒนาเมืองใหม่ พร้อมเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่อีกปีละ 1.5 แสนล้าน ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ว่า การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ในครึ่งแรกของปี 2564 มีทั้งสิ้น 232 โครงการ มูลค่าลงทุน

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยระบุว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การผังเมืองพ.ศ. 2518 มาตั้งแต่ปี 2560 โดยได้ดำเนินการจนถึงขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลต่อการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องรอมติคณะกรรมการผังเมืองในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการผังเมืองได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ให้ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทำผังเมือง แต่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง(ชุดเดิม ก่อนใช้พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณากำหนดแนวทางและดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2562 กำหนดไว้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งแนวทางในการดำเนินการให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ทราบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องย้อนกลับไปดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่พ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2562 กำหนด โดยเฉพาะการจัดทำผังเพิ่มเติม

ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 มีแนวโน้มที่จะเลื่อนการบังคับใช้ไปแบบยาวๆ จากเดิมที่เคยตั้งเป้าว่าจะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2563 ก่อนขยับมาเป็นปี 2564 แต่สถานการณ์ในตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลายาวนานถึง 2-3 ปีเลยทีเดียว ดูเหมือนว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้กระบวนการปรับปรุงร่างเกิดความล่าช้า แต่ปัญหาจริงๆ อยู่ที่การปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพทหานครต้องปฏิบัติตามแนวทางของพ.ร.บ.การผังเมืองฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หลังการประชุมรับฟังความเห็นประชาชนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และปิดประกาศ 90 วัน ให้เจ้าของที่ดิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวม ซึ่งคาบเกี่ยวกับพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ทำให้คณะกรรมการผังเมืองได้มีมติให้การจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 ทั้งหมด [caption id="attachment_6076" align="aligncenter" width="640"] ร่างผังเมืองกทม.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 [/caption] ปรับปรุงผังเดิม เพิ่ม 2 ผังใหม่ เป็นเหตุให้ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4