fbpx

สาธารณูปโภค-พัฒนาเมือง

คมนาคมแจงย้ายสถานีปลายทางมาบางซื่อเฉพาะรถไฟทางไกลเริ่ม 19 ม.ค. 66

คมนาคมแจง ย้ายสถานีรถไฟปลายทางจากหัวลำโพงมาบางซื่อ เฉพาะรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์ ดีเดย์ 19 ม.ค. 66

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางออกต่างจังหวัดฉลองปีใหม่ 2566

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

คิกออฟรื้อร่างผังเมืองกทม. เล็งเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินรถไฟฟ้าสีส้ม-ม่วงใต้

คิกคอฟรื้อร่างผังเมืองกทม.ใหม่ เพิ่มผังใหม่ ปรับการใช้ประโยขน์ที่ดินแนวรถไฟฟ้าสีส้ม-ม่วงใต้ จับมือจังหวัดปริมณฑลวางผังระบายน้ำท่วม พร้อมผลักดัน ลาดกระบัง-บางขุนเทียน เป็น Sub Center

“เส้นทางนี้…ที่พ่อสร้าง” 5 ธันวา ระลึกถึงพ่อของแผ่นดิน

5 ธันวา: ระลึกถึงพ่อของแผ่นดิน “เส้นทางนี้…ที่พ่อสร้าง” การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

กรมที่ดินแจงต่างชาติซื้อบ้านจัดสรรยกโครงการ

กรมที่ดินแจงต่างชาติซื้อบ้านจัดสรรยกโครงการ เผยชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นคนไทยทั้งหมด เร่งตรวจสอบเป็นนอมินีถือครองที่ดินแทนหรือไม่

ปรับแนวคิดวางผัง-พัฒนาเมือง เน้นพึ่งพาตนเองรองรับวิกฤติรอบด้าน

มหาดไทย แนะปรับแนวคิดการวางผังและพัฒนาเมืองรับมือวิกฤติรอบด้าน รองรับคนทุกช่วงวัย น้อมนำหลักคิดการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนในหลวงร.9 มาประยุกต์ใช้

จากสนามม้านางเลิ้ง สู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส …

จากสนามม้านางเลิ้ง สู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ Read More »

2 ทศวรรษกรมโยธาฯและผังเมือง พลิกโฉมบริการสู่ยุคดิจิทัล

2 ทศวรรษกรมโยธาฯและผังเมือง พลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัล เปิดให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารผ่านระบบออนไลน์ นำระบบ BIM ให้บริการออกแบบ 3D

ลดภาษีที่ดิน

มหาดไทยเดินหน้าออกโฉนดที่ดิน 69 จังหวัด กว่า 1 แสนไร่

กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าปีงบประมาณ 2566 เดินหน้าออกโฉนดที่ดินกว่า 1 แสนไร่ ใน 69 จังหวัด