fbpx

พรอสเพคฯ ทุ่ม 2 หมื่นล้าน เร่งขยายโรงงาน-คลังสินค้าให้เช่า 2 ล้านตร.ม.ใน 5 ปี

หลังจากมั่นคงเคหะการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจหันไปให้น้ำหนักกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรมแทนการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมกับยกธุรกิจเวลเนสให้บริษัทแม่ไปดูแลแทน ส่งผลให้บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกผู้พัฒนาและบริหารโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ากลายเป็นเรืองธงลำและความหวังใหม่ใหม่ของมั่นคงเคหะการไปในทันที

ปัจจุบัน พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ มีโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าภายใต้แบรนด์ บางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone: BFTZ) รวม 7 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 1 ล้านตร.ม. กระจายอยู่ใน 3 พื้นที่ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ บางนา-ตราด วังน้อย และบางปะกง ประกอบด้วย 1. โครงการ BFTZ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.23 พื้นที่เช่า 500,000 ตร.ม. 2.โครงการ BFTZ 2 ถนนเทพารักษ์ พื้นที่เช่า 30,000 ตร.ม.

3.โครงการ BFTZ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.19 พื้นที่เช่า 110,000 ตร.ม. 4.โครงการ BFTZ 4 บางปะกง พื้นที่เช่า 200,000 ตร.ม. 5.โครงการ BFTZ 5 วังน้อย พื้นที่เช่า 130,000 ตร.ม. 6.โครงการ BFTZ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.19 พื้นที่เช่า 81,000 ตร.ม. และ 7. โครงการ BFTZ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.10 พื้นที่เช่า 36,000 ตร.ม.

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน วังน้อย BFTZ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์

ในปี 2566 พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ สามารถปล่อยพื้นที่เช่าได้อีก 2.2 แสนตร.ม.เกินเป้าที่ตั้งไว้ 150,000 ตร.ม. หรือเกือบๆ 50% ทำรายได้รวมกว่า 941 ล้านบาท เติบโตจากปี 2565 ถึง 66% และมีกำไรสุทธิ 242 ล้านบาท เติบโตกว่า 1,500% โดยมีอัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 91% อัตราการต่อสัญญาเช่าของลูกค้าเก่าอยู่ที่ 90%

สำหรับปี 2567 พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ตั้งเป้าหมายรายได้ขยับทะลุหลัก 1,200 ล้าน พร้อมกับการเปิดโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าอีก 2 โครงการใหม่ ภายใต้แนวคิด ชูแนวคิด ‘Better Prospect, Better Industrial Ecosystem’ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่เช่ารวม 2 ล้านตร.ม.ภายใน 5 ปีนับจากนี้

“ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือเป็นบทพิสูจน์ว่าเราคือตัวจริงของวงการ ที่พร้อมจะสร้างการเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสำหรับก้าวต่อไป เราตั้งเป้ารักษาอัตราการเช่าเฉลี่ยรวมทุกโครงการ (Occupancy Rate) ให้สูงกว่า 90% มุ่งเน้นอาคารสำเร็จรูป Ready Built และรูปแบบ Ready Built-to-Suit พลิกโฉมจากอาคารเดิม

รวมทั้งกระจายความหลากหลายของอุตสาหกรรมผู้เช่า ไม่ให้มีอุตสาหกรรมใดมีสัดส่วนเกิน 20% ของโครงการทั้งหมด และเมื่อมีโอกาสและจังหวะที่ใช่ เราจะเดินหน้าขยายโครงการในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยทันที” นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ กล่าว

รัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์

ทิศทางการขยายตัวของการลงทุนในไทยคือ โอกาสเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งผู้บริหารพรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ประเมินว่า ภาคอุตสาหกรรมของไทยยังสามารถเติบโตได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

“ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี 2566 ที่สูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่บีโอไอ วิเคราะห์ว่าปี 2567 จะมีโครงการขนาดใหญ่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยสนับสนุนทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA (Free Trade Area) ใหม่ๆ จากเป้าหมายการบรรลุ FTA” นางสาวรัชนีกล่าว

ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมที่ขยายตัวไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียน ชิ้นส่วนยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม ก็สอดคล้องกับฐานผู้เช่าหลักในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน นอกจากนี้ ในส่วนของสัญชาติผู้เช่าที่มาแรงในปีที่ผ่านมาของโครงการ ได้แก่ จีน และ อินเดีย รับเทรนด์การเติบโตของ EV จึงคาดว่านักลงทุนต่างชาติจะหลั่งไหลเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

มิเพียงเท่านั้น จากการเดินสายเชิญชวนนักลงทุนจากทั่วโลกของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย จะทำให้การลงทุนหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งนายเศรษฐาใช้คำว่า สึนามิแห่งการลงทุนเลยทีเดียว การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมจึงมีทิศทางที่สดใสตามไปด้วย

ปี 2567 พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ วางแผนจะขยายเพิ่ม 2 โครงการใหม่ ภายใต้งบลงทุน 2,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ BFTZ 8 เทพารักษ์ พื้นที่เช่า 35,000 ตร.ม. และ โครงการ BFTZ 9 วังน้อย พื้นที่เช่า 35,000 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารสำเร็จรูปและแบบสร้างตามความต้องการ (Built-to-Suit) วางเป้าหมายผู้เช่าใหม่ ปี 2567 อยู่ที่ 200,000 ตร.ม. โดยในไตรมาสแรกมีผู้เช่าใหม่เข้ามาแล้ว 80,000 ตร.ม.เติบโตจากไตรมาสเดียวกันของปี 2566 ถึง 50% พร้อมทั้งเดินหน้าสู่เป้าหมายในการขยายพื้นที่เช่าให้ได้ 2 ล้านตร.ม.ภายในปี 2571 ด้วยเงินลงทุนรวม 2 หมื่นล้านบาท

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน บางปะกง BFTZ พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์

พื้นที่ยุทธศาสตร์หลักในการลงทุนของพรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ยังคงเป็น บางนา-ตราด เพราะอยู่ใกล้สนามบิน และเป็นประตูสู่ท่าเรือแหลมฉบัง จึงยังคงมีความต้องการพื้นที่อุตสาหกรรมอยู่อีกมาก รวมถึงจุดแข็งซึ่งถือเป็นแต้มต่อที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ BFTZ ก็คือเขตปลอดอากร Free Zone รวมทุกโครงการกว่า 500,000 ตร.ม. ที่ดึงดูดผู้เช่าใหม่ให้สนใจเช่าพื้นที่ และสามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น ในขณะเดียวกัน บริษัทจะเริ่มขยายการลงทุนไปในพื้นที่อีอีซีให้มากยิ่งขึ้นทั้งในจังหวัดชลบุรี และระยอง

นอกจากพื้นที่ที่เป็นทำเลยุทธศาสตร์แล้ว พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ยังได้วางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของลูกค้า ภายใต้กลยุทธ์ More Than Just Space ที่พร้อมเป็นมากกว่าพื้นที่เช่า โดยการให้บริการให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งผู้เช่า ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตลอดจนนักลงทุน นอกจากบริการ One Stop Service ครบวงจรที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

บริษัทได้ริเริ่มโครงการ Business Matching ประสานธุรกิจผู้เช่าในโครงการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความร่วมมือ และการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน ไปจนถึงการจับมือกับพันธมิตรและภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร เพื่อให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ในพื้นที่ Free Zone แก่ผู้ประกอบการ ในฐานะด่านหน้ารองรับนักลงทุนต่างชาติ เรียกว่าลูกค้าติดขัดตรงไหน บริษัทก็พร้อมเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้แบบครบวงจร

ในขณะเดียวกัน ในช่วงปลายปี 2567 บริษัทวางแผนที่จะขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ PROSPECT REIT ที่บริษัทเป็น Sponsor หลัก พื้นที่เช่าประมาณ 130,000 ตร.ม. รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ PROSPECT REIT ขยายมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นไปแตะที่ 10,000 ล้านบาท สร้างความวางใจให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหน่วยของ PROSPECT REIT ว่าจะมีศักยภาพในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ด้วยการเติบโตของภาคการลงทุนที่ยังมีอนาคตที่สดใส พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จึงเป็นความหวังอันเฉิดฉายของมั่นคงเคหะการที่เสริมความแข็งแกร่งด้วย Recurring Income ในขณะที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและยังไม่มีการลงทุนใหม่ๆ และอาจจะถูกลดบทบาทลงไปเรื่อยๆ เมื่อ Recurring Income จากอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในอนาคต