fbpx

กรมที่ดินเปิดจดทะเบียนสิทธิ นิติกรรมที่ดินออนไลน์ 12 จังหวัดทั่วไทย

มท.3 เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้มากที่สุดในระบบเดียว กรมที่ดินจึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมที่ดินได้เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินให้ทันสมัยมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีฐานข้อมูลที่ดินกลางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีการนำเข้าข้อมูลหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสารบบให้เป็นดิจิทัล มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดทำระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จึงกล่าวได้ว่า สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่กรมที่ดินจะก้าวไปสู่ระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ

ด้านนายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายช่างใหญ่กรมที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมที่ดินได้ให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ไปแล้วทั้งสิ้นใน 8 จังหวัด กว่า 75 สำนักงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและสาขาทั้ง 4 สำนักงาน และจะมีการเปิดเพิ่มพร้อมกันอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่ยังสามารถจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทั่วทั้ง 12 จังหวัดที่เปิดให้บริการแล้ว สร้างความสะดวก สบาย รวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี สร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมด้านที่ดิน และจะส่งผลต่อประเทศชาติในด้านการประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน B – Ready (Business Ready) ทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยกรมที่ดินจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Android เลือกรายการ “จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ (เฉพาะโฉนดที่ดินและเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์)” โดยเงื่อนไขในการให้บริการจะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัด มีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5555