fbpx

พฤกษาผนึก CapitaLand ลุยลงทุนอสังหาฯเพื่อสุขภาพมูลค่า 7.25 หมื่นล้าน

CapitaLand จับมือ พฤกษา โฮลดิ้ง ตั้งกองทุน C-WELL ลุยลงทุนสินทรัพย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการอยู่อาศัย ตั้งเป้าขยายการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าสูงสุด 7.25 หมื่นล้านบาท

CapitaLand (CLI) บริษัทอสังหาฯยักษ์ใหญ่จากสิงคโปร์ จับมือร่วมกับ พฤกษา โฮลดิ้ง จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “CapitaLand Wellness Fund” หรือ C-WELL ทุ่มเม็ดเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 8,750 ล้านบาท (350 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และจะระดมทุนเพิ่มด้วยเป้าหมายของกองทุนที่ประมาณ 12,500 ล้านบาท (500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และมีสิทธิ์ขยายกองทุนเพิ่มเป็น 25,000 ล้านบาท (1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)ในอนาคต โดยมีมูลค่าทรัพย์สินเป้าหมายจากการลงทุนสูงถึง 72,500 ล้านบาท (2,900 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) เมื่อดำเนินการเต็มรูปแบบ จับโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ด้านสุขภาพที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกองทุนจะมุ่งเจาะตลาดไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นหลัก

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH กล่าวว่า แคปปิตอลแลนด์ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด (CapitaLand Investment Limited) ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านจัดการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับความร่วมมือในการจัดตั้งกองทุน CapitaLand Wellness Fund หรือ C-WELL ในครั้งนี้ เนื่องจากเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ และการคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดโครงสร้างการอยู่อาศัยที่ดีในปัจจุบัน จึงคาดว่าแนวโน้มนี้จะเพิ่มความต้องการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการดูแล “ผู้สูงอายุ” โดยปีที่ผ่านมาทางพฤกษาเริ่มนำแนวคิดด้านการดูแลสุขภาพจากหลากหลายภาคส่วน รวมถึงการดูแลระดับชุมชน Universal Design การออกแบบ Multi Gen Living มาใช้ในการพัฒนา

สำหรับความร่วมมือผ่านกองทุน C-WELL นี้เรามีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Ascott Hospitality ของ CLI และโรงพยาบาลวิมุต ในเครือ PSH เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนและการปรับปรุงสินทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ การลงทุนของเราใน C-WELL สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย “อยู่ดี มีสุข” ของเรา และกลยุทธ์ในการส่งเสริมการลงทุนขยายธุรกิจใหม่ การกระจายสินทรัพย์ และการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอให้กับกลุ่มธุรกิจ PSH ด้วย

กองทุน C-WELL จะมี CLI เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน มีเป้าหมายที่จะลงทุนในโครงการเดี่ยว หรือมิกซ์ยูส เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่หลากหลาย เช่น โครงการโรงแรมและที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเฉพาะทาง ศูนย์พักฟื้นพร้อมบริการทางการแพทย์ โซลูชันที่พักอาศัยเพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ โดยพฤกษาจะนำความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลวิมุต ในเครือพฤกษาที่มีจุดมุ่งหมายองค์กร “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต อยู่ดี มีสุข” เข้ามาบริหารจัดการ ส่งเสริมสุขภาพ และให้บริการทางการแพทย์ ขณะเดียวกัน The Ascott Limited ในเครือ CLI เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งก็จะนำประสบการณ์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์เข้ามาบริหารสินทรัพย์ของกองทุน C-WELL จึงนับได้ว่าการร่วมมือจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการนำศักยภาพอันแข็งแกร่งของพันธมิตรร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่การส่งเสริมสุขภาพที่ อยู่ดี มีสุข ให้ลูกค้าไปพร้อมกัน

จากข้อมูลทางประชากรและการเติบโตของตลาดผู้สูงวัยในภูมิภาคนี้ มีส่วนผลักดันให้เกิดความต้องการในบริการและที่พักอาศัยด้านสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีตามช่วงวัย เนื่องจากคนส่วนใหญ่สนใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเชิงป้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนของสูงวัยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ นับว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินกว่า 55 ล้านคน ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าจะมีการใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลต่อคนเพิ่มขึ้น และจากข้อมูล Global Health Data Exchange การใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลสำหรับประเทศไทยจากเดิม 323 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 เพิ่มเป็น 627 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2593 และสิงคโปร์จากเดิม 3,512 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 เพิ่มเป็น 5,425 ลอลลาร์สหรัฐ ในปี 2593

การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการใส่ใจในเรื่องสุขภาพของผู้คนที่มากขึ้นเรื่อยๆ จากการลงทุนในเชิงป้องกันในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น และภายในปี 2573 สำหรับประเทศไทยและสิงคโปร์ คาดการณ์ว่าจะก้าวเข้าสู่ประเทศสังคมผู้สูงอายุ คือมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 21% และ 24% ตามลำดับ จึงเป็นสาเหตุให้การลงทุนด้านนี้ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ผลพวงภายหลังจากโรคระบาด COVID-19 ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ก็มีส่วนทำให้การลงทุนด้านสุขภาพในเชิงป้องกันมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะเพิ่มโอกาสของการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวม C-WELL จึงมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

ด้านนางแพทริเซีย โกช กรรมการผู้จัดการ แคปปิตอล แลนด์ อินเวสเม้นท กรุ๊ป (CLI) เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะรุกธุรกิจไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้นด้วยการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปสู่การดูแลสุขภาพ อีกทั้งเราเห็นโอกาสและศักยภาพของมูลค่าตลาดสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงการที่ผู้คนมีอายุที่ยืนยาวขึ้น รายได้สุทธิที่สูงขึ้น และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นความนิยมในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในภูมิภาคนี้จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการผนึกความร่วมมือกับ PSH ในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงานและทรัพยากรของเรา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ C-WELL จะมีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและพันธมิตรได้เข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

สำหรับกองทุน C-WELL นับเป็นกองทุนที่ 2 ที่ทาง PSH และ CLI ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน CapitaLand SEA Logistics Fund มูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการคลังสินค้าอัจฉริยะ กระจายสินค้าให้บริการครอบคลุมทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้