fbpx
shutterstock 1116550892 scaled e1612963480149

สุริยะยันไม่เกิน 3 เดือนได้นั่งรถไฟฟ้าแดง-ม่วง 20 บาทตลอดสาย

รมว.คมนาคมยืนยันหนักแน่น ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเกิดแน่ ขีดเส้นภายใน 3 เดือนเริ่มที่สายสีแดง-ม่วง ส่วนสายสีน้ำเงิน สีเหลือง สีชมพู และสีเขียวส่วนต่อขยายได้ใช้ไม่เกิน 2 ปี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวยืนยันต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ว่า ภายใต้การบริหารของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายจะต้องเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทุกเส้นทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีระบบที่แตกต่างกันในเรื่องการให้สัมปทานกับเอกชนในบางเส้นทาง ขณะที่บางเส้นทางหน่วยงานรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง และในบางเส้นทางรัฐได้มอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ไปดำเนินการ 

ดังนั้นการจัดทำให้รถไฟฟ้าทุกเส้นทาง เก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายเท่ากันจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเจรจากับผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเส้นทาง และต้องใช้เวลาในการทำให้ระบบการเก็บค่าโดยสารแต่ละเส้นทางเป็นระบบเดียวกันหรือที่เรียกกันว่าระบบตั๋วร่วม ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการวางระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านเทคนิคให้เหมือนกัน

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดไปนั้นขออธิบายแยกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เส้นทางที่รัฐให้สัมปทานแก่เอกชนไปแล้วซึ่งได้แก่ สายสีน้ำเงิน สายสีเหลือง สายสีชมพู และให้สัมปทานจ้างเดินรถได้แก่ สายสีม่วง และเส้นทางที่ทางรฟม.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมอบให้กรุงเทพมหานครไปดำเนินการได้แก่สายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในส่วนนี้ทุกเส้นทางการที่ดำเนินการให้สำเร็จได้ตามนโยบายนั้น จะไม่สามารถทำให้เกิดผลได้ในทันทีอาจจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควร

ส่วนที่ 2  คือ เส้นทางที่หน่วยงานรัฐดำเนินการได้เอง ได้แก่ สายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-สถานีกลางกรุงเทพฯอภิวัฒน์-รังสิต ในส่วนนี้รัฐบาลจะเร่งดำเนินการในทันทีโดยกระทรวงคมนาคมจะสามารถบริหารจัดการได้เองซึ่งจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้ประชาชนจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง และในส่วนของสายสีม่วงที่รัฐให้สัมปทานว่าจ้างเดินรถในราคา 20 บาทตลอดสาย ที่สำคัญภายในไม่เกิน 2 ปี ประชาชนจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าในทุกเส้นทาง ทุกสาย ทุกสี ในราคา 20 บาทตลอดสาย 

ทั้งนี้ ประชาชนทุกกลุ่มจะได้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวนอกจากจะทำให้คนที่มีรายได้น้อยได้มาใช้บริการรถไฟฟ้าในราคาถูกแล้ว ยังจะได้ช่วยทำให้ประชาชนที่ปัจจุบันยังใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ลดการใช้พลังงาน และที่สำคัญคือการลดปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5

ทั้งนี้ประชาชนจะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าตลอดสายในราคา 20 บาท แม้ว่าจะขึ้นจากรถไฟฟ้าสีหนึ่ง และไปต่อรถไฟฟ้าอีกสีหนึ่ง เช่น ถ้าประชาชนอยู่ในพื้นที่รังสิตจะเดินทางเข้ามาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครเช่นบริเวณสยามสแควร์ ปัจจุบันจะต้องเสียค่าโดยสารรถไฟฟ้ารวม  108 บาท แต่หลังจากที่นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายประสบผลสำเร็จ ประชาชนจะเสียค่าโดยสารแค่ 20 บาทตลอดการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนต่างที่ช่วยลดภาระให้ประชาชนได้ถึง 88 บาท