fbpx
CSR DEC22 02

เฮเฟเล่ สร้างสุขอนามัยที่ดีให้โรงเรียน

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม CSR ขึ้น ภายใต้การมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในชื่อโครงการ “เฮเฟเล่แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้สังคม” โดยในแต่ละปีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ความชำนาญด้านอุปกรณ์สำหรับบ้านและอาคาร ไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้รับอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

ในปี 2565 ที่ผ่านมา โครงการ “เฮเฟเล่แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้สังคม ปีที่ 11” ยังคงเป็นเรี่ยวแรงสำหรับการสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างโรงเรียน รวมถึงศูนย์การศึกษาที่อยู่ห่างไกล โดยเฮเฟเล่ได้เข้าปรับปรุงอ่างล้างมือในห้องน้ำ จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศไทย เป็นจำนวนรวมกว่า 204 ชุด

ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง 80 ชุด, โรงเรียนวัดมะปรางงาม และโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 30 ชุด, โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ในจังหวัดปราจีนบุรี 10 ชุด, โรงเรียนบ้านเด่นด่าน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา โรงเรียนพิชัยดาบหัก โรงเรียนวัดวังยาง โรงเรียนน้ำสิงห์สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78 และโรงเรียนบ้านขุนฝาง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 71 ชุด, โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา กรุงเทพมหานครฯ 3 ชุด และ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ 10 ชุด

เฮเฟเล่ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

ติดตามเรื่องราวดี ๆ จากโครงการ เฮเฟเล่แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้สังคม ในปีต่อไป พร้อมข่าวสารทุกเรื่องบ้านและอาคารจากเฮเฟเล่ ได้ที่ hafelethailand.com