fbpx
ธอส.

ธอส.ชวนร่วมกิจกรรม GHB Green Together สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชูแคมเปญ “GHB Green Together” ลดภาวะโลกร้อนไปด้วยกัน เปลี่ยนพฤติกรรมสู่ไลฟ์สไตล์กรีน เรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจัง ช่วยลดการเกิดขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภค โดยเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของแคมเปญที่ Facebook Fanpage “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” แนบภาพบอกเล่าไอเดียหรือวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 7R พร้อมแชร์โพสต์เป็นสาธารณะ โดยทุก 1 คอมเมนต์ ธนาคารจะบริจาคเงิน 100 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ศิริราชมูลนิธิ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และดำเนินการควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR มาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 ธนาคารมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Bank และก้าวไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bank) เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ที่มีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านต่างๆ ขึ้น ธอส. จึงมีแนวคิดในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานประจำวัน ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการและกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานธนาคาร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป ให้เห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “GHB Green Together” ตามหลักการ 7R ประกอบด้วย

1.Rethink : คิดให้รอบคอบถี่ถ้วน ก่อนซื้อสินค้าบริโภคหรือสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ

2.Reduce : ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยประหยัดทรัพยากรลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.Reuse : ใช้ซ้ำ หรือการนำของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง

4.Recycle: การนำสิ่งที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้แล้ว ซึ่งอาจจะฉีกขาด แตกหัก กลับไปเข้ากระบวนการแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ โดยอาจจะใช้วิธีหลอม Recycle เพื่อนำกลับมาผลิตของขึ้นมาใหม่

5.Repair : ซ่อมแซมสิ่งของที่มีความจำเป็นที่ยังต้องใช้งานให้นานที่สุด

6.Regift : ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ผู้อื่นใช้งานต่อ

7.Refuse : ปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น บรรจุภัณฑ์ซ้ำซ้อน วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน ธอส.จึงได้เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมให้ทุกคนที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมสามารถร่วมสนุกได้ง่าย ๆ เพียงเขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์แคมเปญดังกล่าวใน Facebook Fanpage “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” และแนบภาพบอกเล่าไอเดีย หรือวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1R พร้อมติดแฮชแทก #GHBGREENTOGETHER แชร์โพสต์ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ โดยทุก 1 คอมเมนต์ ธนาคารจะบริจาคเงิน 100 บาท ให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญในแคมเปญนี้ด้วยกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมสนุกได้ทางเฟซบุ๊ก”ธนาคารอาคารสงเคราะห์” ที่ https://www.facebook.com/ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายนนี้