fbpx

คลังหนุนอสังหาฯฟื้นเศรษฐกิจ เล็งขยายมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์จะเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อทำให้ความต้องการซื้อไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามที่คาดหวังเอาไว้ แต่มั่นใจมาตรการกระตุ้นที่รัฐบาลนำมาใช้ทั้งการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองบ้านใหม่ บ้านมือสองเหลือ 0.01% การผ่อนปรนมาตรการ LTV ให้กู้ได้เต็ม 100% และโครงการสินเชื่อบ้านล้านหลัง ให้กู้บ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 1.99% เป็นเวลา 4 ปี จะช่วยกระตุ้นภาคอสังหาฯให้ฟื้นตัวในปี 2565-2566 และพร้อมจะพิจารณาต่ออายุมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ติดตามช่อง Property Mentor Chanel ทาง YouTube