fbpx
ลำดับที่ 079 โครงการบ้านเคหะสุขประชา

เคหะสุขประชาบุกขอนแก่น เปิดหน้าดินกว่า 100 ไร่ ผุดบ้านเช่าพร้อมอาชีพ

เคหะสุขประชา บุกขอนแก่น ปัดฝุ่นที่ดินการเคหะฯกว่า 100 ไร่ ผุดบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 644 หลัง ให้ผู้มีรายได้น้อย ค่าเช่าเริ่มต้น 1,500-3,000 บาท/เดือน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ณ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โครงการตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของการเคหะแห่งชาติ ด้วยมีพื้นที่กว่า 52.20 ไร่ ซึ่งจะสร้างเป็นบ้านชั้นเดียว และ 2 ชั้น จำนวน 644 หน่วย (ที่ดินเป็น 338 แปลง) เป็นโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 16,500 บาท / ครัวเรือน / เดือน และกลุ่มผู้มีรายได้ตั้งแต่ 16,501-24,500 บาท / ครัวเรือน / เดือน

ทั้งนี้บ้านเช่าจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน เริ่มจาก 1.บ้านแฝดชั้นเดียว ค่าเช่าอยู่ที่ 1,500 บาทต่อเดือน 2. บ้านกลุ่ม 2 ชั้น 2A ค่าเช่าอยู่ที่ 2,000 บาทต่อเดือน 3. บ้านกลุ่ม 2 ชั้น 2B ค่าเช่าอยู่ที่ 2,500 บาทต่อเดือน และ 4. บ้านกลุ่ม 2 ชั้น 2C ค่าเช่าอยู่ที่ 3,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังมีที่ดินขนาด 60-3-85 ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของการเคหะฯจะพัฒนาเป็นพื้นที่ในการทำมาหากิน ข้างๆ บ้านเป็น Market Place ตลาดนัดชุมชน เพื่อค้าขาย และส่งออกผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังมีศูนย์ Light Factory อุตสาหกรรมแบบชุมชน พร้อมทั้งแปลงเกษตรที่จะสามารถสร้างรายได้ Convenience Store : พาณิชย์กรรมเพื่อชุมชน และ Self Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเคหะสุขประชา อีกด้วย