fbpx
บ้านเคหะสุขประชา

เคหะสุขประชา ระดมทุน 2 หมื่นล้าน เตรียมผุดบ้านเช่าเพิ่มอีก 1.3 หมื่นหน่วย

หลังจากจัดตั้งบริษัทลูก เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการบ้านเช่า “เคหะสุขประชา” ให้ได้ตามเป้าหมาย 1 แสนหน่วย ภายใน 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2565-2569) การเคหะแห่งชาติในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เคหะสุขประชา ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อระดมเงินทุน 60,000 ล้านบาท ใช้ในการการก่อสร้างบ้านเช่า 1 แสนหน่วย โดยจะระดมทุนก้อนแรกจำนวน 20,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือน

“แนวทางการระดมเงินจะใช้โมเดลเดียวกับที่บริษัท ธนารักษ์พัฒนา ใช้ระดมทุนในการก่อสร้างศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ มีประสบการณ์ในส่วนนี้จะเข้ามาช่วยระดมเงินทุนให้การเคหะฯก้อนแรกจำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโครงการเคหะสุขประชา ซึ่งตามแผนปี 2565 จำนวน 20,000 หน่วย แต่คาดว่าจะเริ่มต้นได้ 13,000 หน่วย ใน 18 จังหวัดที่มีที่ดินพร้อมสำหรับการพัฒนาบ้านเช่าพร้อมอาชีพอยู่แล้ว ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี เพรชบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา ชลบุรี ปราจีนบุรี อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์

ในขณะเดียวกัน การเคหะฯจะหาที่ดินเพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย โดยที่ผ่านมาได้ทำบันทึกข้อตกลงกับหลายหน่วยงาน เช่น ที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีโรงเรียนที่เลิกการเรียนการสอนไปเป็นจำนวนมาก การเคหะฯก็จะเข้าไปดูที่ดินที่มีความเหมาะสม เพื่อขอเช่านำมาพัฒนาโครงการต่อไป” นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) กล่าว

สำหรับ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย การเคหะแห่งชาติ ถือหุ้น 49% บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มบางจาก คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น 25% บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด ถือหุ้น 11% บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ถือหุ้น 5% บริษัท แฟคซิลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ถือหุ้น 5% บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้น 2.5% และบริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 2.5%

ส่วนโครงการเคหะสุขประชาเป็นโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ รองรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาเหมาะสม พร้อมทั้งประกอบอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ โดยตั้งเป้าให้ผู้เช่าสามารถมีรายได้ 15,000 บาท ต่อเดือน และได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน โดย บริษัท เคหะสุขประชา จะเป็นผู้ดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุน (PPP) กับการเคหะแห่งชาติ ปัจจุบันการเคหะฯได้พัฒนาโครงการนำร่องบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย และ เคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย ก่อสร้างไปได้ 90% และจะสามารถเข้าอยู่ได้ในเร็วๆ นี้

สำหรับอัตราค่าเช่าโครงการเคหะสุขประชา แบ่งเป็น บ้านแบบ X ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ทุพพลภาพ ขนาด 30 ตร.ม. 16 ตารางวา ราคาค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน
บ้านแบบ A ขนาด 30 ตร.ม. 16 ตารางวา ราคาค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน
บ้านแบบ B ขนาด 1 ห้องนอน 40 ตร.ม. 17 ตารางวา ราคาค่าเช่า 2,500 บาทต่อเดือน
บ้านแบบ C ขนาด 2 ห้องนอน 50 ตร.ม. 18 ตารางวา ราคาค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน

ด้านนายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เคยทำงานร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการทำแผนระดมทุนมาแล้ว ซึ่งการทำแผนโปรเจ็กต์ไฟแนนซ์ในระยะแรกอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยอาจจะมีทั้งการกู้เงินกับสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ การวิธีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือการทำซีเคียวริไทเซชั่น และการลงทุนในตราสารหุ้น คาดว่าไม่เกิน 2-3 เดือนจะได้ความชัดเจน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

สำหรับความน่าสนใจในการลงทุนนั้น บริษัท เคหะสุขประชา มีที่ดินอยู่ในทำเลที่สามารถพัฒนาโครงการที่หลากหลาย ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว ขณะที่ยังไม่มีดีเวลล็อปเปอร์รายใดพัฒนาบ้านเช่าพร้อมอาชีพในตลาด และแผนพัฒนาโครงการของ บริษัท เคหะสุขประชา มีทั้งแผนระยะสั้น พัฒนาโครงการ 20,000 หน่วย ในปี 2565 และพัฒนาโครงการ จำนวน 100,000 หน่วย ให้ได้ภายใน 5 ปี ขณะที่แผนระยะยาว พัฒนาโครงการ 200,000 หน่วย ใน 10 ปี