fbpx
7

#IamPower โอกาสทางการศึกษาเพื่อผู้พิการ

เอพี ไทยแลนด์ ร่วมปลุกพลังในตัวเอง จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” มอบโอกาสทางการศึกษาให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ เพื่อไปได้ไกลกว่า

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เอพียึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานและเสมอมาคือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งในมิติด้านสังคมเอพี ไทยแลนด์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ ด้วยการสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ผ่านโครงการต่างๆ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัท ต้องการต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงทักษะใหม่ๆ ให้แก่ “บุคคลผู้ด้อยโอกาส” เพื่อการเข้าถึงตลาดงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป บริษัทจึงร่วมกับ 4 พันธมิตรจัดทำโครงการที่ชื่อว่า “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” เพื่อร่วมสนับสนุนให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ สามารถมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการให้ได้เข้าถึงทักษะแห่งอนาคตใหม่ๆ มุ่งส่งเสริมศักยภาพ สร้างพลังบวกให้บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง พร้อมทลายทุกข้อจำกัดชีวิต บ่มเพราะทักษะใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อโอกาสที่มากกว่าในการเข้าถึงตลาดงานที่มีคุณภาพ

“เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่

ซีแอ ผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรและองค์กร ที่มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัลแคน โคอะลิชั่น ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีภารกิจหลักในการสร้างงานและรายได้ที่แท้จริงให้กับคนพิการ

บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค ผู้ริเริ่มจัดงาน CREATIVE TALK CONFERENCE ขึ้นในไทย

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม การสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพและมุ่งลดช่องว่างของการจ้างงาน

ภายใต้โครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower” จะประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ’ ซึ่งจะทำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 (CTC2022) งาน Conference แห่งปีที่รวบรวมความรู้และเทรนด์ที่น่าสนใจจากวิทยากรกว่า 100 ท่านที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่เราได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในมิติใหม่ๆ ให้กับน้องๆ บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการทั้งล่ามภาษามือ ที่นั่ง เบรลล์บล็อก ตลอดทีมงานอาสาสมัคร หรือการรับชมผ่านระบบออนไลน์

โดยบริษัทได้เตรียมโควตาบัตรพิเศษที่เรียกว่า Angel Ticket เพื่อมอบให้แก่น้องๆ บัณฑิตและเยาวชนผู้พิการ โดยมีพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำปรึกษาและวางแผนในครั้งนี้ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ซึ่งบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/CTCforPWDs ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายนนี้

กิจกรรม IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โปรแกรมเสริมสร้างทักษะและวิธีคิดที่จำเป็นกับความต้องการของโลกทำงานปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งทางซีแอคได้ร่วมกับทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สานต่อกิจกรรม “IW-Inclusive Workplace-เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน” ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้มีบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนรวมกว่า 100 คนได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ซีแอคได้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และหลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะและวิธีคิดที่จำเป็น สอดคล้องกับความต้องการของโลกทำงานปัจจุบันและในอนาคต อาทิ วิธีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ทักษะเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (DISC) และทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นต้น ผ่านการสนับสนุนจากทีมงานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom สอนสดผ่านซูม เข้าถึงผู้เรียนผู้พิการได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้นและเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากที่สุด

ไม่ว่าบริบทของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร Aspiration ความฝัน ความหวังของทุกคนจะกลายรูปไปแค่ไหน เอพี ไทยแลนด์ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังบวกไปถึงทุกคน ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เติบโต และมองไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อถอย สร้างเส้นทางสู่เป้าหมายให้สำเร็จด้วยด้วยพลังในตัวของคุณเอง “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower”