fbpx
ภาพโดย Pexels จาก Pixabay  e1641356601929

รีบเลย! เอาที่ดินไปออกโฉนด โครงการ ‘บอกดิน 3’ ปิดรับ 30 มิ.ย. 65 นี้

ใครมีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ รีบแจ้งข้อมูล เพื่อเอาไปพิจารณาออกโฉนดในโครงการบอกดิน 3 ถึง 30 มิ.ย.นี้

“บอกดิน” คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร?

โครงการ “บอกดิน” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสาร ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลและพิกัด GPS ของแปลงที่ดินที่ครอบครองอยู่ให้กรมที่ดิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เพื่อกรมที่ดินจะได้นำข้อมูลไปประมวลผลต่อไป

โครงการบอกดิน ดำเนินงานผ่านมาแล้ว 2 ระยะ โดยระยะแรก โครงการ “บอกดิน 1” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูล จำนวน 11,899 ราย ระยะที่ 2 โครงการ “บอกดิน 2” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินในระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูล จำนวน 447,306 ราย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมที่ดินได้นำข้อมูลบางส่วนจากโครงการ “บอกดิน 1” และ “บอกดิน 2” ที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินไปใช้กำหนดแผนงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 70 จังหวัด สำหรับระยะที่ 3 โครงการ “บอกดิน 3” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 มีประชาชนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า 169,130 แปลง พบว่า 5 จังหวัดที่มีการแจ้งข้อมูลที่ดินสูงสุด ได้แก่ อุบลราชธานี 10,703 แปลง นครพนม 8,643 แปลง นครราชสีมา 8,329 แปลง ศรีสะเกษ 8,315 แปลง และเชียงราบ 6,946 แปลง ตามลำดับ

การแจ้งข้อมูล “บอกดิน 3” ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน โดยนำโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปยืนบริเวณกลางแปลงที่ดิน แล้วกดลิงค์ : https://bokdin3.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SmartLands” แล้วให้คลิกเลือกเมนู “บอกดิน” แล้วทำการกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน รอค่าพิกัดขึ้น จากนั้นกรอกข้อมูลเจ้าของที่ดิน ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ LINE ID (ถ้ามี)

เลือกหลักฐานในที่ดินที่มี เช่น น.ส. 3 น.ส. 3 ก. หากไม่มีหลักฐานให้เลือกอื่นๆ แล้วกดส่งเป็นการเสร็จสิ้น และให้รอการแจ้งกลับจากกรมที่ดิน (สำหรับที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินแล้ว ไม่ต้องกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน) โดยกรมที่ดินจะนำตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไปตรวจสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ในการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)