fbpx
สินเชื่อบ้าน ธอส.

วิกฤติโควิดคลี่คลาย อสังหาฯฟื้นตัวชัด ธอส.ปล่อยกู้ 5 เดือนทะลุแสนล้าน

ธอส.ทำ New High ปล่อยกู้ 5 เดือนทะลุ 1 แสนล้าน ชี้สถานการณ์โควิดคลี่คลาย ภาคอสังหาฯฟื้นตัวชัดเจน มั่นใจถึงสิ้นปีปล่อยกู้ไม่ต่ำกว่า 2.8 แสนล้าน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ให้คนไทยมีบ้านได้แล้วจำนวน 100,000 ล้านบาท นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้เกิน 100,000 ล้านบาท ด้วยระยะเวลาเพียงไม่ถึง 5 เดือนแรกของปี และเป็นจำนวนที่สูงขึ้นถึง 21.17% หากเทียบกับ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การปล่อยสินเชื่อได้ในระดับสูงของธนาคาร ปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ทั้งการลดค่าจดทะเบียนการโอนและจดจำนอง การผ่อนคลายมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกอบกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ทำให้ประชาชนที่มีความพร้อมด้านรายได้ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่า ณ สิ้นปี 2565 ธอส. จะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ไม่ต่ำกว่าจำนวน 280,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 226,423 ล้านบาท