fbpx
สนับสนุนการศึกษา  e1641547722949

“เฮเฟเล่ สนับสนุนการศึกษา สร้างแรงบวกให้นักเรียนสู้วิกฤตโควิด-19

นางมาริวิค เฮลสเติร์น ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวจีรวรรณ อำไพวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบห้องน้ำและปรับปรุงอาคารเรียน ผ่านโครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 10 ครั้งที่ 14 สานต่อวิสัยทัศน์และแนวนโยบายด้านซีเอชอาร์ของบริษัท ในการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน โดยยกทัพทีมพนักงานเฮเฟเล่ร่วมปรับปรุงห้องน้ำ, อ่างล้างมือ และทาสีอาคารเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษา เพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ ต่อยอดทางการศึกษาต่อไป โดยมี นางภควรรณ จิตรโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโสกรัง และนายสุพจน์ ขันโนนเขวา ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564