fbpx
40 new heart LOGO 1

ยูนิเวนเจอร์ มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ “40 ปี 40 ดวงใจใหม่”

ยูนิเวนเจอร์” เดินหน้าส่งต่อพลังความห่วงใย ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ด้วยแนวคิด “Invest in tomorrow” มุ่งเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ลงทุน พร้อมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยั่งยืน ชูโครงการพิเศษ “40 ปี 40 ดวงใจใหม่” โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดโอกาส พร้อมลงมือสานต่อโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ ต่อไป

นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา นอกจากการทำธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของรายได้ และพัฒนาความเชี่ยวชาญของธุรกิจที่ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และผลตอบแทนที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Invest in tomorrow” ควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ มากมาย โดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน จากความร่วมมือของพนักงาน รวมถึงเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

“ในโอกาสสำคัญที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 40 ปี เมื่อปี 2563 พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ บริษัท ได้ส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม โดยร่วมกับมูลนิธิดวงใจใหม่ ซึ่งมีแพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ ประธานมูลนิธิดวงใจใหม่และนายกสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ร่วมจัดตั้งโครงการ “40 ปี 40 ดวงใจใหม่” โครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดโอกาสและรอการผ่าตัด โดยในปีนี้เราได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง 15 ราย จากการร่วมมือของพนักงาน ผ่านกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อช่วยลดช่องว่างในการรักษาในหลายรูปแบบ รวมถึงลดระยะเวลาการรอคอยการเข้ารับการรักษา” นายกำพล กล่าว

พร้อมกันนั้น บริษัทในกลุ่มยูนิเวนเจอร์ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด, บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด, บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด และบริษัท อะเฮดออล จำกัด ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการมอบทุนบุตรพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 19 ปี ตั้งแต่ปี 2545 ได้ดำเนินการมอบทุนไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 71 ทุน

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างครอบคลุมในทุกแขนง ทั้งทางด้าน สุขภาพ, การศึกษา, และสิ่งแวดล้อม อาทิ การสนับสนุนงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, กิจกรรมส่งมอบขยะขวดพลาสติก เพื่อนำไปผลิตผ้าไตรจีวร, กิจกรรม “Perks from Trash และ Care the Whale” เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะภายในอาคารสำนักงาน CW Tower รวมถึงการมอบอาหารให้กับชุมชนตลาดคลองเตย และการจัดส่งอาหารแห้งให้แก่ผู้รับเหมา รวมถึงคนงานก่อสร้างทุกคน ในช่วงการปิดแคมป์คนงาน เป็นต้น

“บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยความตั้งใจสูงสุดที่จะพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้สังคมไทยของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน” นายกำพล กล่าวในตอนท้าย