fbpx
บ้านจัดสรร

เอกชนขอต่ออายุลดค่าโอน-จดจำนองบ้าน-คอนโด ปลุกอสังหาฯ 2 ล้านล้าน

6 สมาคมอสังหาฯเคลื่อนไหวแล้ว ร่อนหนังสือถึงสภาหอการค้าออกหน้าเจรจารัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าโอน-จดจำนองไปอีก 1 ปี พร้อมเสนอ 2 ออปชั่น ขยายเพดานจากบ้าน-คอนโดไม่เกิน 3 ล้าน เป็น 5 ล้าน หรือให้สิทธิ์ลดหย่อน 3 ล้านบาทแรกกับบ้าน-คอนโดทุกระดับราคา ชี้ช่วยปลุกตลาดอสังหาฯ 2 ล้านล้านบาท

อาศัยจังหวะที่รัฐบาลเดินหน้าเปิดประเทศ เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มขยับ โดยคาดว่ากระทรวงการคลังเตรียมที่จะประกาศแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คลายล็อคมาตรการ LTV เปิดทางให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ได้เต็ม 100% ในทุกวงเงิน เพื่อช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อของประชาชนกลุ่มที่มีฐานะการเงินมั่นคง

การผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้จะช่วยกระจายเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และส่งต่อไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ครบลูปของการกระตุ้นอสังหาฯ ล่าสุด 6 สมาคมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เคลื่อนไหวขอให้รัฐบาลขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองที่จะหมดโปรในสิ้นไป 2564 ออกไปอีก 1 ปี

ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ทำหนังสือส่งถึงประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เพื่อขอให้ช่วยนำเสนอต่อไปยังรัฐบาลและกระทรวงการคลัง พิจารณาต่ออายุมาตรการไปจนถึงสิ้นปี 2565 และเสนอให้ปรับปรุงมาตรการดังกล่าวโดยระบุว่า

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมจดจำนองกรณีการซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจเชื่อมโยงต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้ง 6 สมาคมเห็นว่า มาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อที่อยู่อาศัยและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้จะขอให้กระทรวงการคลังได้โปรดพิจารณาทบทวนปรับปรุงมาตรการดังกล่าว โดยการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ขอขยายจากการซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5 ล้านบาท

หรือพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนรวมถึงค่าธรรมเนียมการจดจำนองในการซื้อที่อยู่อาศัยโดยไม่จำกัดราคา แต่ให้ได้รับการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองใน 3 ล้านบาทแรก เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้ซื้อที่กำลังซื้อสูงกว่า 3 ล้านบาท ทั้งนี้ให้รวมกรณีที่ประชาชนต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง และการซื้อบ้านมือสองเพื่อช่วยประชาชนผู้ต้องการที่อยู่อาศัยทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ทั้ง 6 สมาคมประเมินว่า มาตรการดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และห่วงโซ่ธุรกิจเชื่อมโยงต่างๆ จำนวนมากมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านล้านบาทต่อปีตลอดจนช่วยรักษาการจ้างงานทั้งระบบรวมกว่า 1 ล้านคน และเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา