fbpx
ภาพเก่า 3 scaled

LPN ปรับแนวคิดพัฒนาคอนโด “ลุมพินี มิกซ์” เพื่อชุมชนรอบข้าง

2 ปีเพื่อการอยู่ร่วมกัน LPN ปรับแนวคิดโครงการลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนโดยรอบ พร้อมเปิดตัวคอนโด+ออฟฟิศภายใต้แนวคิด ชีวิตที่ลงตัว : Work-life Balance ในไตรมาส 4 หลังผ่าน EIA แล้ว

นางปนัดดา ขจรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเปิดตัวโครงการ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา” ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ถูกเลื่อนเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากที่ตั้งของโครงการอยู่ในพื้นที่ชุมชนเก่า ทำให้ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงภายในชุมชนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และมีการปรับแบบการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เลื่อนการเปิดตัวโครงการ LPN ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ รวมทั้งนำเอาความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในชุมชนมาปรับแบบโครงการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมถึงออกแบบโครงสร้างของอาคารให้มีบริบทที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนข้างเคียง

โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดของ “Green Architecture” เพื่อให้โครงการเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนโดยรอบ รวมถึงการออกแบบตัวอาคารให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบภายใต้แนวคิด “Modern Contemporary Design” ที่มาพร้อมกับเส้นสาย เพื่อให้มีความกลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยรอบโครงการ

ล่าสุดโครงการลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา ได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment : EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และบริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้

“ถึงแม้รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA จะได้รับการอนุมัติแล้วก็ตาม บริษัทยังคงให้ความสำคัญ และเปิดรับกับความเห็นของชุมชนโดยรอบ เพื่อนำมาปรับปรุงการก่อสร้างโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน และทำให้โครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน”นางปนัดดา กล่าว

นางปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขออนุมัติการก่อสร้างและจะเริ่มเปิดตัวโครงการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ่งเป็น 1 ใน 2 โครงการอาคารชุดพักอาศัยที่บริษัทมีแผนเปิดตัวในปีนี้ โดยโครงการ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา” เป็นโครงการที่ผสมผสานระหว่างอาคารพักอาศัย และอาคารสำนักงานในรูปแบบของ Mixed-use ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่สมดุลและลงตัว ระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานของคนรุ่นใหม่ บนทำเลศักยภาพย่านถนนนราธิวาส-รัชดา

“โครงการลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 30 ชั้น ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่ลงตัว : Work-life Balance” เป็นอาคารในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use) ที่มีทั้งส่วนของห้องชุดพักอาศัย ประมาณ 253 ยูนิต และพื้นที่ในส่วนของอาคารสำนักงานประมาณ 116 ยูนิต โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 45,106 ตารางเมตร เพื่อตอบโจทย์กับการสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิต ให้พื้นที่อยู่อาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพิ่มเวลาแห่งการพักผ่อนเพื่อให้ชีวิตมีความสมดุลมากขึ้น” นางปนัดดา กล่าว

จากผลการสำรวจของทีมวิจัยและพัฒนาของ LPN พบว่า ทำเลถนนนราธิวาส-รัชดา เป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยโครงการอยู่ติดกับทางด่วนเฉลิมมหานคร และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถเดินทางได้สะดวก ซึ่งในทำเลเดียวกันปัจจุบันมีโครงการอาคารชุดที่เหลือขายอยู่ประมาณ 350 ยูนิต

ในขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลนี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง มีอัตราการขายเฉลี่ยอยู่ที่ 8.5 ยูนิตต่อเดือน ระดับราคาที่ได้รับความนิยมอยู่ที่ 100,000-150,000 บาทต่อตารางเมตร ความต้องการตลาดส่วนใหญ่เป็นห้องขนาด 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 25-30 ตารางเมตรต่อยูนิต