fbpx
เปิดคฤหาสน์หรูริมทะเลสาบ 17

ลลิล ปรับองค์กร ชู Lalin the NEXT ตอบโจทย์ลูกค้ายุค NEXT normal lifestyle

ลลิล ครบรอบ 35 ปี ปรับองค์กรรองรับอสังหาฯยุค NEXT normal lifestyle ภายใต้พันธกิจ Lalin the NEXT มุ่งตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ายุคใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 35 ปีของบริษัท ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคจนทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ในหลากหลายด้าน ส่งผลโดยตรงต่อ ‘บ้านในฝัน’ ของคนไทยในยุคปัจจุบัน ดังนั้น ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จึงได้ใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กรอีกขั้น รองรับกับชีวิตวิถีใหม่ด้วยการพัฒนาบ้านในฝันที่ตอบโจทย์กับความต้องการอย่างแท้จริง ภายใต้พันธกิจในการขยายธุรกิจใหม่ ‘Lalin the NEXT’ ให้พร้อมรองรับ NEXT normal lifestyle ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ ‘Lalin the NEXT’ ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบประสบการณ์ใหม่ของการอยู่อาศัยที่ก้าวไปด้วยกันกับ NEXT Normal Lifestyle ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า “Lalin the NEXT จะประกอบไปด้วย 3 มิติทางความคิด ได้แก่

1. Next Living Experience
ให้ความสำคัญทุกมิติกับลูกค้าเป็นหัวใจหลัก “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” ตั้งแต่การเลือกที่ตั้งโครงการ การออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมและดีไซน์ที่ทันสมัย เลือกสรรวัสดุคุณภาพในการก่อสร้าง และตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชัน สะท้อนทุกๆ การใช้ชีวิตในแบบที่ลูกค้าต้องการ พร้อมส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพ สร้างประสบการณ์ใหม่ในการอยู่อาศัย รวมทั้งใส่ใจการบริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตอีกระดับให้กับครอบครัวลลิล

แบบบ้านใหม่สไตล์ฝรั่งเศส

2. Next Dynamic Sustainable
ลลิล เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับหลักการบริหารตามแบบ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ

  • Environmental การเป็นองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมองเห็นคุณค่าในการประหยัดพลังงานตั้งแต่การออกแบบ เลือกใช้ Eco Friendly material ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ฝ้าโปร่งแสงที่กันความร้อนได้ดีและยังใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น มีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบ Reuse น้ำเพื่อใช้ในโครงการ และใช้หลอดไฟ LED แบบ Solar Cell เพื่อประหยัดพลังงาน
  • Social มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สร้างคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง อาทิ สนับสนุนการศึกษา ทางการแพทย์ พร้อมทั้งยังดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรม
  • Governance เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรมและความโปร่งใส โดยตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับ เป็นบริษัทที่มีการดำเนินดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามการแข่งขันในกลไกของตลาด สร้างผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้องค์กรมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อไป (Sustainability) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อลูกค้า และองค์กร ดั่งตลอด 35 ปีที่ดำเนินกิจการมาโดยตลอด

3. Next Innovative Co-Creation
บริษัทมองเห็นถึงความสำคัญของ “บุคลากร” และการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์กรถือว่าเป็น Assets ที่สำคัญในการพัฒนาความรู้และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยทางลลิล มีการจัดตั้ง Lalin Academy ที่เป็นแหล่งความรู้สนับสนุนบุคลากรในการทำงาน มีการ Training อย่างต่อเนื่อง

ทั้ง New Skill ,Re-Skill และUp Skill เป็นการเตรียมพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการใช้เทคโนโลยี Data Analytics ในการทำงานทั่วทั้งองค์กร ต่อยอดการทำงานในรูปแบบการตลาด offline สู่ Online ได้เต็มรูปแบบ และทั้งนี้ยังนำมาปรับใช้ในเรื่องการทำงานยุค New normal ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว” นายชูรัชฏ์ กล่าวเสริม

ในโอกาสครบรอบ 35 ปี บริษัทฯพร้อมที่จะเดินหน้า โดยยังคงมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจเพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนให้เกิดขึ้น และสำหรับลูกค้าที่สนใจเยี่ยมชมบ้านและทาวน์โฮมจากโครงการต่างๆ ของทางบริษัท สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์พิเศษได้ที่ https://bit.ly/2SR7YkG โดยนัดหมายเยี่ยมชมโครงการผ่าน VDO Call หรือ Private Tour เพื่อความปลอดภัยในช่วงCovid-19 ซึ่งสามารถนัดหมายกับฝ่ายขายได้ตามวันและเวลาที่สะดวกผ่าน https://www.lalinproperty.com/visit-vip/