fbpx
FB cover 26

แบงก์ไทยพาณิชย์ แนะ 5 เคล็ดลับต้องรู้ ก่อนลงทุนแฟรนไชส์

อาชีพเสริมหรืออาชีพที่สองอาจมีความสำคัญกับเรามากขึ้น หลังเกิดวิกฤติจากไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องหาทางเลือกในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างอิสระและความยืดหยุ่นทางการเงิน เพราะหลายคนเริ่มไม่มี OT ขณะที่หลายคนรายได้ประจำเริ่มไม่มั่นคง

“ธุรกิจแฟรนไชส์” ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งกับกลุ่มพนักงานประจำที่ต้องการเสริมรายได้ระยะยาว หรืออาจมองไว้เป็นทางเลือกหลังเกษียณ(ก่อนเวลาอันควร)

ด้วยศักยภาพของแฟรนไชส์ในประเทศไทยที่สามารถเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ และมีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ และขนาดของการลงทุน ในบ้านเรามีให้เลือกตั้งแต่แฟรนไชส์ที่มีราคาหลักหมื่นไปจนถึงหลายสิบล้านบาท จึงรองรับความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการแต่ละรายได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญข้อได้เปรียบที่ดึงดูดใจคนอยากมีธุรกิจของตัวเองอย่างพวกเรา คือ แฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นได้โดยใช้เวลาไม่นาน แม้ไม่มีประสบการณ์ ไม่ต้องเสียเวลาในการบุกเบิกหรือลองผิดลองถูก เพราะเจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์ ได้อาศัยประสบการณ์ของตัวเองในการทำธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์มาเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีการวางระบบต่างๆ ให้ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ เพียงเรานำมาปฏิบัติตามโมเดลที่สร้างไว้ ก็ไปต่อได้เลย

รวมถึงมีข้อได้เปรียบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและติดตลาดอยู่แล้ว ขณะที่การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์และคิดกลยุทธ์การตลาดก็เป็นเรื่องที่เจ้าของแฟรนไชส์ดูแลให้อย่างเป็นแบบแผน

กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ มีคำแนะนำ 5 พื้นฐานต้องรู้ ก่อนลงทุนแฟรนไชส์เพื่อสร้างกำไรอย่างที่ต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ทุกคน ดังนี้

1. สำรวจความต้องการและเงื่อนไขของตัวเอง เพื่อช่วยหาไอเดียของประเภทธุรกิจที่เราควรลงทุน เพราะการทำธุรกิจในสิ่งที่ชอบและถนัดจะช่วยให้เข้าใจระบบของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและอยู่กับธุรกิจนั้นได้นาน ที่สำคัญจำเป็นต้องรู้เงื่อนไขของตัวเองเพื่อหารูปแบบแฟรนไชส์ที่เหมาะสม

หากเราไม่มีเวลาบริหารจัดการธุรกิจตลอดทั้งวันก็ต้องเลือกแฟรนไชส์ที่ไม่ซับซ้อนและสำเร็จรูป เช่น ธุรกิจสะดวกซัก หรือ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น

หากต้องการทำธุรกิจที่มีอิสระในการบริการจัดการด้วยตัวเอง ต้องมองหาแฟรนไชส์ในลักษณะ Products Franchise ที่ให้เฉพาะสิทธิ์ในเรื่องวัตถุดิบ การขายสินค้า และเครื่องหมายการค้า ซึ่งแตกต่างจาก Business Format Franchise ที่ให้สิทธิ์พร้อมระบบและวิธีการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้ง่าย

2. ศึกษารายละเอียดต้นทุน ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาคืนทุน เพราะแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์มีจำนวนค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ หรือ Franchise Fee เป็นเหมือนค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพื่อให้ได้สิทธิ์
  • ค่าธรรมเนียมสนับสนุนต่อเนื่อง หรือ Royalty Fee ที่ Franchisor จะเรียกเก็บโดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน

ผู้สนใจลงทุนจะต้องวิเคราะห์ดูว่าค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ มีสิ่งใดตอบแทนกลับมาจากค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายตลอดการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้าง การตกแต่งสถานที่ และค่าอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ร้านแฟรนไชส์นั้นสามารถดำเนินกิจการได้

ที่สำคัญควรพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาคืนทุน ซึ่งควรมีระยะเวลาคืนทุนสอดคล้องกับสัญญาแฟรนไชส์เพื่อเป็นหลักประกันได้ว่าการลงทุนแฟรนไชส์นั้น ผู้ลงทุนจะมีกำไรที่มากขึ้นภายหลังจากระยะเวลาคืนทุน ซึ่งเป็นระยะเวลาเก็บเกี่ยวรายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์

3. วิเคราะห์ศักยภาพของแฟรนไชส์ที่จะลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ใด จะต้องวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ให้ชัด คุณค่าของสินค้าและบริการต้องแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ต้องมั่นใจว่าเจ้าของแฟรนไชส์มีเป้าหมายธุรกิจในอนาคต และมีวิธีการทำให้เป้าหมายเกิดขึ้นจริงอย่างชัดเจน มีข้อมูลความสำเร็จที่น่าเชื่อถือของสมาชิกแฟรนไชส์ปัจจุบันให้เห็นอย่างตรงไปตรงมา

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนเองจำเป็นต้องลงศึกษาพื้นที่จริงในหลายๆ สาขา เพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คู่แข่ง และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องก่อนตัดสินใจเดินหน้าลงทุน

4. การสนับสนุนและช่วยเหลือจากเจ้าของสิทธิ์ เพราะเจ้าของแฟรนไชส์ คือพี่เลี้ยงในการทำธุรกิจ จึงต้องพร้อมเคียงข้างช่วยสนับสนุนให้กิจการของเราไปได้ตลอดอายุสัญญา ก่อนลงทุนจึงต้องมั่นใจว่า เจ้าของแฟรนไชส์จะมีการถ่ายทอดโมเดลธุรกิจให้กับเราผ่านการอบรมหรือเทรนนิ่งอย่างทั่วถึงด้วยมาตรฐานเดียวกัน

ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ เราซึ่งเป็นสมาชิกแฟรนไชส์ เมื่อธุรกิจเกิดปัญหาจะต้องมีระบบที่ดีสามารถส่งทีมเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก และในกรณีประสบวิกฤตเจ้าของแฟรนไชส์มีนโยบายเข้ามาช่วยดูแลหรือไม่อย่างไร

5. เงินทุนในการดำเนินธุรกิจ หากเรามีเงินทุนของตัวเองเพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเริ่มต้นธุรกิจและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้หมุนเวียนธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องหาแหล่งทุนอื่น สามารถเดินหน้าธุรกิจได้ทันที

แต่หากมีเงินทุนไม่เพียงพอ หรือต้องการเก็บเงินทุนของตนเองเพื่อไปเสริมสภาพคล่องในเรื่องอื่นๆ ก็ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถแจ้งความต้องการไปยังเจ้าของแฟรนไชส์เพื่อช่วยประสานกับธนาคารพันธมิตรในการสนับสนุนสินเชื่อ ขอเพียงมีการรับรองจากเจ้าของแฟรนไชส์ก็จะสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ได้แล้ว

คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์เป็นพันธมิตรกับแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพมากกว่า 30 แบรนด์ ครอบคลุมทั้งธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ เบเกอร์รี่ ธุรกิจปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจสะดวกซัก และสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพที่มั่นคง

พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไซส์ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางธุรกิจมาก่อน ด้วยแนวคิด SCB Instant Franchise เปิดโอกาสเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายๆ สามารถเปิดร้านขายได้อย่างรวดเร็ว และยังในยุค New Normal ธนาคารได้เพิ่มเครื่องมือดิจิทัล เช่น ระบบการชำระเงินดิจิทัลครบวงจร บริการปักหมุดร้านค้าบน Google Map และบริการ Food Delivery บนแพลตฟอร์มโรบินฮู้ด ซึ่งใครสนใจสามารถติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ scbsme.scb.co.th นะครับ