fbpx
Supalai project review 7

โปรโมชั่น ลด แจก แถม กดราคาบ้าน-คอนโดลดลงต่อเนื่อง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยไตรมาส 3 ปี 2563 พบการเปลี่ยนแปลงราคาประกาศขายจากการใช้โปรโมชั่นลดราคากระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้ดัชนีราคาห้องชุด และบ้านจัดสรร ยังคงลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ยังคงมีทิศทางลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีค่าดัชนีเท่ากับ 153.1 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

ทั้งนี้ ดัชนีราคาห้องชุดได้ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีราคาห้องชุดมีค่าดัชนีสูงสุดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ภายหลังจากมีการแพร่ระบาดตลาดอาคารชุดได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวตัวของกำลังซื้อ ทั้งจากผู้ซื้ออยู่อาศัยจริง นักลงทุน และผู้ซื้อที่เป็นคนต่างด้าว ทำให้ตลาดห้องชุดมีหน่วยเหลือขายสร้างเสร็จมากกว่าความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการมีการให้ส่วนลดและโปรโมชั่นจูงใจให้ผู้ซื้อเพื่อเร่งรัดการตัดสินใจ จึงส่งผลให้ราคาขายอาคารชุดสร้างใหม่มีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 3 ปี 2563 นี้ เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่ พบว่า

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 154.7 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
  • ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 145.2 จุด ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 46.8 จะให้เลือกเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 34.6 จะให้ผู้ซื้อเลือกเป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 18.6 จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์

สำหรับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรลดลงเป็นไตรมาสที่ 2 โดยเป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการหันมาเปิดขายโครงการใหม่ประเภทบ้านจัดสรรมากกว่าอาคารชุด ทำให้อุปทานพร้อมขายในตลาดบ้านจัดสรรเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องเร่งรัดการตัดสินใจของผู้ซื้อด้วยการส่วนลดเงินสดหรือโปรโมชั่นด้านอื่นๆ

เมื่อจำแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่ พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนในพื้นที่ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ในส่วนของดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่บ้านเดี่ยวเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยในกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 132.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

 

ส่วนรายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 35.4 จะให้ผู้ซื้อเลือกเป็นส่วนลดเงินสด รองลงมาร้อยละ 33.7 จะให้เลือกเป็นของแถม แถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งก์น้ำ ฯลฯ และร้อยละ 30.9 จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ฟรีค่าส่วนกลาง