fbpx
Photo.เมเจอร์ฯ ร่วมใจสู้ภัย COVID 19 4

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนร่วมแจกอาหารและน้ำดื่ม ร่วมกับ บริษัท Yage group co.,ltd และพารท์เนอร์ เว็บไซต์ www.taiguo.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ คอมมูนิตี้ชาวจีนที่อยู่ในไทย เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนบริเวณโซนพัฒนาการ และประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการว่างงาน และขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมตระหนักและให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบคืนแก่สังคม จัดมอบพื้นที่หน้า Sale Gallery ณ โครงการเมทริส พัฒนาการ – เอกมัย เพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งมอบ

ภายในงานมีการร่วมแจกชุดอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่มจากเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริจาคเป็นสำคัญ มีการกำหนดระยะห่าง Social Distancing และแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าแถวรับอาหาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้คนไทยร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 และร่วมกันจับมือก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ในงานมีหน่วยงานท้องถิ่นสำนักงานเขตสวนหลวง เข้าดูแลและอำนวยความ ณ โครงการเมทริส พัฒนาการ – เอกมัย เมื่อวันที่ 11 และ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา