fbpx
ศุภาลัย อัดเต็มสูบทุกสูตรวิชาอสังหาฯ โครงการ Big Brother

ศุภาลัย ติดอาวุธผู้ประกอบการรายเล็กสู้ศึกอสังหาฯ

ศุภาลัย อัดเต็มสูบทุกสูตรวิชาอสังหาฯ ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการรายเล็กต่อเนื่องกับโครงการ Big Brother ปี 8

นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการโซนจังหวัดชลบุรีต้อนรับ 2 บริษัทน้องเลี้ยง คือ บริษัท เดอะลิฟวิ่งมายด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท สิทธินันท์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาค ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดลพบุรี โครงการ Big Brother จัดขึ้นโดยสภาหอการค้าไทย โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 ที่ศุภาลัยได้เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ 300-1,000 ล้านบาท ที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ในฐานะบริษัทพี่เลี้ยง ศุภาลัยพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอสังหาฯ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในเรื่องที่อยู่อาศัยแก่กันและกันในมิติต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินกิจการให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจควบคู่ไปกับการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมต่อไป