fbpx
อธิบดีโยธา

กรมโยธาฯ สั่งฟันโครงการก่อสร้างล่าช้า สร้างผลกระทบประชาชน

กรมโยธาฯ คุมเข้มโครงการก่อสร้างล่าช้า กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการเข้มข้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ล่าสุดสั่งยกเลิกสัญญาโครงการป้องกันน้ำท่วมที่จังหวัดภูเก็ต

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาเมือง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชน และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างหลายโครงการที่ประสบปัญหาล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบเวลา ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน และเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างมาก ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน

พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

ที่ผ่านมา กรมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา พร้อมให้คำเสนอแนะในการดำเนินงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีหนังสือแจ้งเร่งรัดการก่อสร้างไปยังผู้รับจ้างของกรมทุกโครงการ และได้กำหนดมาตรการเข้ม ในการเร่งรัดการก่อสร้าง ดังนี้

1.เร่งแก้ไขส่วนที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน – กรณีโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนงาน ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

2.สำหรับผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด – จะดำเนินการขึ้นบัญชี Black List ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถยื่นประมูลงานของกรมต่อไปได้

3.สำหรับผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้า-จนเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่า ไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะดำเนินการบอกเลิกสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่พร้อมดำเนินงานทันที

ล่าสุดอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สั่งการให้ นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง นายปราโมทย์ พรหมทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วม สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ติดตามโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่ล่าช้ากว่าแผนงาน ส่งผลกระทบต่อประชาชน

กรมโยธา

สำหรับโครงการดังกล่าว กรมได้ใช้มาตรการเด็ดขาด โดยได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ จากวงเงินค่าก่อสร้างคงเหลือ 48.64 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้า 81.20% แล้ว ดังนั้น ได้วางแผนจะลงนามสัญญาผู้รับจ้างรายใหม่ ภายในเดือน พค. 2567 และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567

ส่วนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและปรับปรุงคลองปากบาง (ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ) กรมได้แก้ปัญหา sheetpile ป้องกันดินพังขวางทางไหลของน้ำที่อาจจะเกิดปัญหากับประชาชน โดยจะดำเนินการตัด sheetpile ลดระดับ เพื่อให้น้ำไหลสะดวกไม่ให้เป็นปัญหากับชุมชน พร้อม เร่งจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567 เช่นกัน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ออกมาด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม คุ้มค่ากับการใช้งาน และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน พร้อมกับ ย้ำชัดว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างล่าช้า และจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง