fbpx

การเคหะฯผุดโครงการ “บ้านตั้งต้น” ขาย-เช่า เริ่มต้น 1,200/เดือน

การเคหะฯ ขานรับนโยบายรมว.พัฒนาสังคม คัดที่อยู่อาศัยกว่า 7,800 หน่วยทั่วไทย เดินหน้าโครงการบ้านตั้งต้นรองรับคนวัยเริ่มทำงานทั้งขาย เช่าซื้อ เช่า เริ่มต้นเดือนละ 1,200 บาท

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเรื่องการดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับ First Jobber การเคหะแห่งชาติได้ศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มดังกล่าว พบว่าปัจจุบันกลุ่มคนในวัยเริ่มทำงานจะเป็นกลุ่ม Generation Z ที่เริ่มหาเงินตั้งแต่อายุยังน้อย มีความเข้าใจในเทคโนโลยี นวัตกรรม ให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และต้องการพื้นที่ส่วนตัว รวมถึงมักจะเลือกที่อยู่อาศัยใกล้ที่เรียนหรือที่ทำงาน เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง และมีเวลาในการทำสิ่งที่ชอบมากขึ้น

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมเข้าอยู่หลากหลายทำเลทั่วประเทศ จึงได้คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจมาจัดทำเป็น “โครงการบ้านตั้งต้น” ให้กับกลุ่ม First Jobber จำนวน 7,823 หน่วย เป็นบ้านเพื่อขาย 6,395 หน่วย และเป็นบ้านเพื่อเช่า 1,428 หน่วย

กลุ่ม First Jobber สามารถเข้าถึง “บ้านตั้งต้น” ได้ 3 วิธี ได้แก่

(1) Rent to Buy หรือเช่าเพื่อซื้อ เป็นการเช่าระยะสั้น 3-5 ปี และสามารถซื้อเป็นของตนเองภายในเวลาการเช่าหรือครบระยะเวลาเช่า

(2) ซื้อแล้วผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน

(3) เช่าซื้อโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ

อย่างไรก็ตามหากกลุ่ม First Jobber ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินและถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อก็สามารถเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ของการเคหะแห่งชาติได้ โดยในปีงบประมาณ 2567 การเคหะแห่งชาติได้รับอนุมัติวงเงินจากสำนักงบประมาณจำนวน 465 ล้านบาท และในช่วงต้นปีงบประมาณ 2567 การเคหะแห่งชาติได้อนุมัติสินเชื่อฯ ให้กับลูกค้าไปแล้วจำนวน 34 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 21,218,497.13 บาท

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่ม First Jobber ที่ยังไม่พร้อมจะซื้อบ้าน การเคหะแห่งชาติยังได้คัดเลือกโครงการอาคารเช่า 7 ทำเล 8 โครงการ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวนรวม 1,428 หน่วย มาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับกลุ่ม First Jobber ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 1,200 บาท เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ประกอบด้วย

  1. โครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์
  2. โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง
  3. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน)
  4. โครงการเคหะชุมชนออเงิน
  5. โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม 91
  6. โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม ระยะ 2
  7. โครงการเคหะชุมชนบางพลี
  8. โครงการอาคารเช่าบ้านพระรามสี่ พลัส

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Ceanter 1615