fbpx

ตั้ง พวงทิพย์ ปรมาพจน์ นั่งประธานบอร์ด SAM

คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มีมติแต่งตั้ง นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 พร้อมเดินหน้าสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ ปัจจุบันอายุ 70 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งสำคัญทางเศรษฐกิจมากมาย อาทิ ผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการในสถาบันการเงินต่างๆ อาทิ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) และธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเป็นกรรมการและอนุกรรมการในหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ด้านการศึกษา นางพวงทิพย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางพวงทิพย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคนใหม่ของ บสส. ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศมากว่า 2 ทศวรรษ โดยช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคประชาชนรายย่อยให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตได้ตามปกติมาแล้วเป็นจำนวนมาก

รวมถึงยังช่วยส่งคืนอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) กลับคืนเข้าสู่ระบบด้วยการขายให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ให้นำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจไทย และยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศผ่าน โครงการคลินิกแก้หนี้ ที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ได้มีทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้เป็นอย่างดี

“ดิฉันยังคงมุ่งมั่นและมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันให้ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ บุคลากรมีคุณธรรม และดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้” นางพวงทิพย์ กล่าว

ขณะเดียวกัน SAM ยังได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมในภารกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร รวมทั้งส่ง Profile Resume หรือ CV และข้อมูลประกอบการสมัครได้ที่ Email : Arnon@sam.or.th (นายอานนท์ ดำหริชอบ) ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โทรศัพท์ 02-686-1829 หรือ 063-023-0641 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2566 โดยดาวน์โหลดหรือศึกษาข้อมูลประกอบการสมัครคัดเลือกได้ที่ www.sam.or.th หรือ คลิก https://bit.ly/PR-News-MDSAM