fbpx

ธอส.โชว์ 10 แบบบ้านประหยัดพลังงาน เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี!

ธอส. โชว์ 10 แบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข ยกระดับการอยู่อาศัยบ้านยุคใหม่ พร้อมให้ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี! ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายทำให้คนไทยมีบ้านและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 70 ปี ธอส. และประกาศความสำเร็จของการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้ “โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข” ธอส.จึงได้จัดงาน Roadshow ประชาสัมพันธ์แบบบ้านประหยัดพลังงานโครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข ขึ้น ณ ลานน้ำพุ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2566

ทั้งนี้ธอส.ได้จัดประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานและได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และคณะบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานการออกแบบบ้านที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และประหยัดพลังงาน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-วันที่ 31 มีนาคม 2566 มากกว่า 265 ผลงาน ก่อนประกาศผล 10 ผลงานของผู้ได้รับรางวัลในการตัดสินรอบสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

สำหรับแบบบ้านที่ชนะเลิศผ่านการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันอาคารเขียวไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม โดยได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านบาท และประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานในโครงการบ้านเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงานไปใช้ได้ ฟรี!!! ผ่านทาง www.ghbank.co.th เพื่อนำไปปลูกสร้างได้จริง โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกและสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานเป็นของตนเอง และสามารถดูแบบบ้านจากผลงานสร้างสรรค์ที่ชนะการประกวดได้ที่ https://fb.watch/neA-ILu1-v/?mibextid=Nif5oz

สำหรับแบบบ้านที่ชนะการประกวดในรางวัลแบบบ้านขนาดเล็ก ได้แก่

บ้านโอบกอด ที่มีจุดเด่นของการออกแบบอาคารให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม การใช้ทิศทางของลมและแสงแดดให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

บ้าน EVERYHOME ที่ชนะใจกรรมการตัดสินด้วยแนวคิด Flexible ความยืดหยุ่นที่พร้อมตอบรับผู้ใช้งานคนไทยทุกคนให้ได้มีบ้านอยู่เย็นเป็นสุขในทุกที่

บ้านเล็กในเมืองใหญ่ ที่ออกแบบบ้านบ้านประหยัดพลังงานสำหรับพื้นที่แคบในเมือง

บ้าน ชาน เอิ้น ที่นำภูมิปัญญาของคนอีสานมาออกแบบบ้านให้มีพื้นที่ตรงกลาง หรือใต้ถุนบ้านสำหรับทำกิจกรรมของครอบครัว

บ้านกินลม ที่ออกแบบบ้านโปร่งโล่ง ลมและแสงเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่าย มีใต้ถุนที่อากาศถ่ายเทสะดวก ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนแบบบ้านที่ชนะการประกวดในรางวัลแบบบ้านขนาดใหญ่ ได้แก่

บ้าน Well Being House โดยออกแบบบ้านให้คนทั้งครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะที่ดี และประหยัดพลังงาน

บ้านระเบียงเคียงดิน ที่เน้นการหาวัสดุที่หาได้ง่ายในชนบท ช่วยประหยัดค่าก่อสร้าง

บ้าน GREENHAUS ที่ออกแบบบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกแง่มุม

บ้านเรือนกลางสวน โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นเครื่องมือในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน Active Design

บ้าน SBYE HOUSE ที่มีแนวคิดการออกแบบจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และใกล้ชิดธรรมชาติผสมผสานอย่างลงตัว