fbpx

REIC เปิดให้ลงประกาศขายบ้าน-คอนโดฟรีที่ taladnudbaan.com

เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง www.taladnudbaan.com เปิดให้ประชาชนฝากขายบ้าน-ที่ดิน ฟรี!!

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC ได้รับมอบหมายจาก “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ” ให้เป็นผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลบ้านมือสอง ด้วยการสร้างตลาดเสมือนจริง (Virtual Market) ขึ้นบนเว็บไซต์ “ตลาดนัดบ้านมือสอง” www.taladnudbaan.com เพื่อเป็น Platform ช่องทางกลางสำหรับผู้ขายสามารถเข้ามาประกาศขายได้ด้วยตัวเอง และผู้ซื้อสามารถเข้ามาค้นหาอสังหาริมทรัพย์มือสองที่สนใจ

ทั้งนี้ จาก Platform ดังกล่าว REIC จะใช้ข้อมูลที่ได้รับมาผ่านเว็บไซต์ ทำการประมวลผลร่วมกับแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ติดตามปริมาณอุปสงค์และอุปทานของตลาดบ้านมือสองได้ และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดบ้านมือสองจากระบบฐานข้อมูลนี้ได้ โดยเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสองได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเวลากว่า 4 ปี เริ่มจากทรัพย์ที่เป็น NPA ของหน่วยงานต่าง ๆ และขยายสู่อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานมีประกาศขาย

นอกจากนี้ REIC ได้การจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีการนำอสังหาริมทรัพย์มาประกาศขายแล้วมากกว่า 25 หน่วย และมีอสังหาริมทรัพย์มือสองที่มีการประกาศขายผ่านเว็บไซต์มากกว่า 70,000 รายการ ล่าสุด REIC ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปฝากขายทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปประกาศขายได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า REIC จะเปิดระบบให้ประชาชนฝากขายบ้านมือสองได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คาดว่าภายในปี 2566 จะมีประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการฝากขายผ่านเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 3,000 ราย และจะมีอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายไม่น้อยกว่า 100,000 รายการ

ผู้ที่เข้ามาหาซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ www.taladnudbaan.com จะมีเครื่องมือช่วยให้ค้นหาทรัพย์ได้ตามความต้องการ สามารถเลือกทรัพย์ฝากขายของหน่วยงาน หรือที่ประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถบันทึกการค้นหาทรัพย์ มีการแจ้งเตือน มีเครื่องมือที่จะช่วยในการตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบทรัพย์ที่เลือกไว้ มีระบบคำนวณอัตราการผ่อนชำระเงินงวดต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ทำให้ได้อสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน

REIC เชิญผู้ที่ต้องการฝากขายบ้านมือสองผ่านเว็บไซต์ ร่วมสมัครสมาชิกและลงประกาศขายได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 เป็นต้นไปที่ เว็บไซต์ “ตลาดนัดบ้านมือสอง” www.taladnudbaan.com