fbpx
IMG 5636 11zon scaled

ททท.ผนึกพันธมิตรต่อยอดแคมเปญ เที่ยวทั่วไทย ไปเมืองรอง

ททท.ผนึกพันธิมตร อโกด้า-แทรกซ์เอเชีย ส่งเสริมท่องเที่ยวยั่งยืนผ่านแคมเปญ “เที่ยวทั่วไทย ไปเมืองรอง” มอบสิทธิประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่จองที่พักผ่าน Agoda ด้วยส่วนลด 20% สูงสุด 1,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2566 พร้อมทั้งจัดอบรม Sustainable Tourism แก่ผู้ประกอบการโรงแรม หวังยกระดับห่วงโซ่อุปทาน ก้าวสู่ High Value & Sustainable Tourism

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ถือเป็นสัญญาณที่ดีแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมิติใหม่ที่เตรียมตัวก้าวเข้าสู่ Smart Tourism นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของ ททท. ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว โดยมุ่งให้ความสำคัญในการยกระดับห่วงโซ่อุปทาน และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมูลค่าและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ก้าวสู่การเป็น High Value and Sustainable Tourism อย่างแท้จริง

ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก Agoda ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจองที่พักโรงแรมรวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีฐานลูกค้าทั่วโลก ซึ่ง ททท. เห็นว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวและเข้าพักค้างทั่วประเทศ จึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำคัญในการจัดทำโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และได้ต่อยอดจัดทำแคมเปญ “Grand Discovery Thailand เที่ยวทั่วไทยไปเมืองรอง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก กระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ฐานรากอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ด้านนายเดเมียน เฟิร์ช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ อโกด้า กล่าวว่า อโกด้ารู้สึกยินดีที่จะได้ร่วมทำโครงการริเริ่มต่างๆ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย สำหรับอโกด้า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติงานหลัก ของเรา เราจึงภูมิใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้มาสัมผัสกับความงดงามอันหลากหลายของไทย ไม่ว่าเป็นเมืองหลักหรือเมืองรองก็ตาม

ภายใต้แคมเปญนี้ ททท. และ อโกด้า จะร่วมกันมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าที่พัก 20% สูงสุด 1,000 บาท ผ่านแพลตฟอร์มของอโกด้า
https://www.agoda.com/granddiscoverythailand ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางและพักค้างในเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองทุกวัน และเส้นทางท่องเที่ยวเมืองหลักในวันธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2566 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่พักในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว และส่งเสริม
การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นนำเสนอโรงแรมขนาดกลาง และขนาดย่อมในเมืองรองทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการตลาด โดยใช้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านท่องเที่ยวและเทคโนโลยี เพื่อสร้างการรับรู้นำสู่แรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวจริง เช่น โครงการ “Amazing Thailand Grand Sales”

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งสองหน่วยงานยังได้จัดอบรม Sustainable Tourism แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ภายใต้การดำเนินการของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC) เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมจากทั่วประเทศไทยนำแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปพัฒนาปรับใช้ให้มากขึ้นและมีเป้าหมายใหญ่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยร่วมกันต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดแคมเปญ“Grand Discovery Thailand เที่ยวทั่วไทยไปเมืองรอง” ได้ที่เว็บไซต์ https://www.agoda.com/granddiscoverythailand หรือ Facebook : Amazing Thailand หรือ Line Official Account : Amazing Thailand